Yazarlar 23 ARALIK 2013 / 08:08

9 yıl kaldı

• Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan:
“Sanayinin bugünkü seviyesi ve payı, ekonomiyi büyütecek noktada değil. 2023 hedeflerine yürürken fiyat bazlı değil, kalite bazlı rekabete ihtiyaç var. Geçmişte Ar-Ge, inovasyon, marka, tasarım gibi unsurlara ihtiyaç yoktu. Çünkü yüksek enflasyon ve koruma duvarlarıyla kazanç sağlayabiliyorduk. Ama artık herşey değişti. Örneğin bugün 1 kilogram iPad’in değeri 2 bin kilogramlık demir ihracatına, yani 1500 dolara denk geliyor. Son 4 yılda ortalama ihracat kilogram fiyatımız yüzde 36 arttı ve 1.6 dolara çıktı. Ama bu rakam Almanya’da 4, Güney Kore’de 3 dolar. Biz de hızla buraya çıkmalıyız.”
“Buna karşın, son 10 yılda ihracat yapan 115 bin şirketin yüzde 72’si katma değer yaratan tasarım, ileri teknoloji, marka, Ar-Ge, patent gibi unsurlara sahip değil. Örneğin, 2011 yılında ihracat yapan 53 bin şirketin sadece yüzde 2’si Ar-Ge, yüzde 7’si tasarım faaliyetinde bulunmuş. Maalesef Ar-Ge gibi unsurların ilkokulundayız. Yeni yeni bunları konuşuyoruz.” (Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı “Teknoloji, Ar-Ge Destekleri, Patent, Tasarım ve Markanın Firma Performansı Üzerindeki Etkisi Raporu” sohbeti... Bugün,13.12.13)
••
• Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı:
“Nitelikli ve uygun becerilere sahip bireyler yetiştirilmesi, dolayısıyla istihdamın artırılması doğrudan doğruya nitelikli eğitimle alakalıdır. Nitelikli eğitime yatırım yapmanın birçok getirisi bulunmaktadır. Aksi durumda yeterli eğitimi alamamış öğrenciler bir ülke için adeta ekonomik durgunluk haline gelebilmektedir. Eğitim ve istihdam arasında stratejik bir bağ vardır. Eğitim, istihdamın artırılması için motor görevi görmekte, inovasyona, yenilikçiliğe doğrudan katkı sağlamaktadır.” (Bölgesel Bakanlar Düzeyi Eğitim Konferansı. Kayseri Vizyon Kent Haber.13.12.13)
ETİKETLER : Sayı:951

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics