Yazarlar 20 MAYIS 2012 / 13:49

AB’nin bir raporu

Her ne kadar AB’ye olan ilgimiz azaldıysa da, AB’nin geleceği tasarlama çalışmalarını izlememiz, yararlı bulduğumuz yönleri benimsememiz, hem ileride uyum sağlamada kolaylık, hem de onların deneyimlerinden yararlanmak anlamına gelecek. Bu bağlamda, Mayıs başında yayınlanan bir raporu (1)  ele almak istiyorum. Konu: sayısal gündem (digital agenda) başlığı altında çocuklar ve gençler için daha güvenli ve “daha iyi” internet.
AB genelinde çocuk ve gençlerin yüzde 75’inin internet kullandığını ve üçte birinin de buna mobil cihazlardan eriştiğini belirten rapor, “internetin başta yetişkinlerin gereksinimleri için geliştirildiğini, genç ve çocuklar için elden geçirilmesi gerektiğini” belirtiyor. Bunu dört başlık altında topluyor:
1) Yetişkin olmayanlar için nitelikli ve yaş grupları gözetilerek içerik hazırlanması teşvik edilecek. Bizde bunu kim (Kültür / Milli Eğitim / Aile Bakanlığı?) teşvik eder, eser mi ısmarlar, yoksa TÜBİTAK’ın Ar-Ge’yi desteklediği gibi bir mekanizma mı kurulur çok meraktayım.
2) Medya okuryazarlığında güvenliğin bizzat gençler tarafından sağlanması için eğitim, farkındalık ve bilinç yaratılması ve raporlama mekanizmaları kurulması. Güvenlik denetimini tümüyle oto-kontrol şeklinde yetişkin olmayan bireylere bırakan bu yaklaşım, bizim geçerli uygulamalarımıza ters. Biz, yasaklarla yönetmeyi yeğliyoruz.
3) Yaşa göre içeriğe erişim denetimi ve bunun ebeveynler tarafından yapılması için düzen ve kolaylıklar ile içeriğin sınıflandırılması. Devletimiz, ebeveynlere de güvenmiyor olmalı ki, bizde bu görev bizzat devlet tarafından yerine getirilmekte.
4) Cinsel istismar ve sapkınlıkla savaş için zararlı içeriğin daha çabuk belirlenmesi ve yetişkin olmayanların erişiminin kısıtlanması için ebeveynlere bildirilmesi ile bu konuda uluslar arası işbirliği kurulması. Sanırım devletimiz, zararlı içeriği ebeveynlere bildirse, bizzat ebeveynlerin bundan zarar göreceği düşüncesinde olduğundan, biz yasağı gene devlet eliyle koyuyoruz.
Bakalım yeni kuşaklarımıza kendi kendilerini korumayı öğretebilecek miyiz?
(1) http://tinyurl.com/6v7s36l
ETİKETLER : Sayı:872

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics