Yazarlar 30 MAYIS 2010 / 18:00

AB’nin çıkış yolu

AB, krizin etkilerinden kurtulmak için plan yapıyor. Üç eylemden söz ediyor: daha uzun sürelerle çalışmak, daha ağır koşullarla çalışmak, daha akıllıca çalışmak. Atatürk’ün “az zamanda çok büyük işler yaptık” sözü kulağımdadır. Çok çalışmak, ağır koşullarda çalışmak marifet değildir, önemli olan çok iş çıkarmaktır. AB’nin vardığı sonuç, AB ekonomisini tekrar rayına koymak için her üç eylemin de gerekli olacağı. “Ama” diye not düşmüşler, “artan yaşam koşulu düzeyinin garantisi ‘akıllıca çalışmak’tır” (smart). İşte, bu akıllıca çalışabilmenin tüm dayanağını da bilişimde görüyorlar. Yeni kutsal kitapları: “Europe 2020 Strategy”1.
Söz konusu strateji belgesi ardından yayınlanan “Digital Agenda for Europe”, istenen hedefe ulaşmakta bilgi ve iletişim teknolojilerinin daha yaygın kullanımının anahtar rol oynayacağını belirtiyor. Toplam katma değerin yüzde 5’ini oluşturan bu sektörün verimliliğe etkisinin yüzde 50 olduğunu ileri sürüyor. Buna karşılık Avrupalıların yüzde 30’unun daha interneti hiç kullanmadığından ve fiber bağlantılı genişbant erişimin yüzde 1’e ulaşmamış olmasından (Japonya yüzde 12, Kore yüzde 15) yakınıyor.
Sorun olarak; parçalanmış pazar yapısı, şebekeler arası uyumsuzluk, artan siber suçlar ve buna bağlı internete güvensizlik, altyapı yatırımı yetersizliği, yetersiz araştırma ve inovasyon girişimleri, bilgisayar okur-yazarlığının azlığı (!), sosyal gereklere hızlı yanıt verme beceriksizliği veriliyor. Rapor, bu sorunların üstesinden nasıl gelineceğine ilişkin inceleme, öneri ve yol haritaları ile dolu.
Bizim yapabileceğimiz, AB’nin hatalarından ders alıp, aynı yanlışları yapmamak, hedefe kestirmeden gitmek. Adında “bilişim” geçen derneklerimizden biri acaba bu rapora, Türkiye ile karşılaştırmalı bir yorum getirip bizim için de bir yol haritası önerir mi? Bizde karar mercii, DPT’nin Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı. İcra Kurulu toplantılarına bilişim dernekleri de katılmakta. Ama bilgi toplumu hareketimiz sanki “hız kesmiş” görünüyor. Son toplantıdan bu yana neredeyse bir yıl geçmiş de!
1  http://ec.europa.eu/information_society/eeurope/i2010/index_en.htm.
ETİKETLER : Sayı:773

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics