Yazarlar 25 MAYIS 2015 / 08:25

AB İnovasyon Göstergesi

AB 2015 İnovasyon Birliği Göstergesi’nde Türkiye, altında Romanya, Makedonya, Bulgaristan ile üstünde Letonya (Latvia) ile birlikte Mütevazi (Modest) Yenilikçiler olarak yerini aldı. (Innovation Union Scoreboard 2015).

Geçen yıllara göre puanımızda artış var. 2002’de puanımız 160 (daha doğrusu, .160 ama yazım kolaylığı için noktayı attım). 2003’te 167, ve sonra şöyle gitmiş: 174 – 182 – 186 – 192 – 198. Ve 2014 puanımız: 257.

Listede en altta Romanya 204 puan. Sonra Makedonya 235. Bulgaristan 229. Ve biz. Bu yavaş ama kararlı iyileşmenin listesi, Annex E’de (s.92) yanyana iki sayfada özetli.

Süper inovasyon kralı ise 7 yıldır İsveç. Puanı 740. İsveç, bu noktaya aşağılardan tırmanarak gelmemiş. Hep zaten 700’lerde dolanırken 740 olmuş. Bizden 500 puan yukarda.

Bu farkın doğal sonucu şu: “AB firmalarının ihraç ettiği ürünlerde yüksek teknolojinin payı % 19.8. Meksika’da % 16.3. Brezilya’da % 10.5. Arjantin’de % 7.7. Endenozya’da % 7.3, Türkiye’de % 3.7. Bu da bize, rekabetçilikte AB’nin çok gerisinde olduğumuzdan başka, küresel pazarda ihracat yarışına girdiğimiz emsal ülkelerin de çok gerisinde olduğumuzu gösteriyor.” (Kobi Efor 01.11.14)

AB’nin bir de Dijital Gündem Göstergesi var. İnovasyonu AB boyutunda artırmayı teşvik için en başta gelen iki hedef: 2020’ye kadar genişbant hızının AB’deki tüm haneler için 30 Mbps ve üstü, yarısı için ise 100 Mbps ve üstü olmasını sağlamak. Bu iki hedefin Türkiye’deki karşılığı için Bilgi Toplumu Stratejisi 2015-18 şunu diyor: Genişbant abone yoğunluğu 2018’de % 70’e çıkartılacak (Tablo 4). Bunun nasıl yapılacağını saptamak için Ulusal Genişbant Stratejisi hazırlanarak. Bu stratejide 2018 yılı için genişbant hedefleri belirlenecek ve bunların nasıl hayata geçirileceği detaylandırılacak (Madde 237).

 
ETİKETLER : 1023