Yazarlar 27 ŞUBAT 2011 / 18:00

AB, sahte ilaçların takibini sıkılaştıracak

Biliyorsunuz tüm dünyada ilaç sahteciliği büyüyor. Avrupa Parlamentosu sahte ilaçların Avrupa pazarına girmesini önlemek için sessiz sedasız bir yasa hazırlayarak onaya sundu. İlaçların ve arz zincirinin güvenli bir şekilde takip edilebilmesi için yasa, internet üzerinden satışları da kapsıyor. Ayrıca taklitçilere karşı yaptırımlar da bu yasanın kapsamında ele alınıyor.
Yönerge kapsamındaki uygulamalar çerçevesinde internet satışlarında yapılacak yeni bir düzenleme ile internet sitelerinde AB tarafından yasal olarak tanınacak bir logo kullanılacak ve böylece ilaçların sahte olmadığı tüketiciler tarafından anlaşılabilecek.
Eczacılar ve ilaç dağıtımcılarının da ilaçları ayırt edebilmeleri için kutu üzerlerine seri numaralarının konulması, ayrıca düzenlemenin sadece AB ülkeleri ile sınırlı kalmaması, yoğun ticari ilişkilerde bulunulan üçüncü ülkelerce de benimsenmesinin sağlanması öneriler arasında yer alıyor. Yönergenin AB Bakanlar Konseyi tarafından onaylanması gerekiyor. Hazır bizde de Torba Yasalar oylanırken bu konuya da bir el atılması yerinde olacak.
ETİKETLER : Gündem Sayı:810

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics