Yazarlar 17 KASIM 2014 / 10:37

Afro-Asya tasarım üssü

BST Bakanlığı, 2015-18 Sanayi Belgesi taslağını yayınladı: 2011-14 Belgesi’ndeki “orta ve yüksek teknolojili ürünlerde Avrasya’nın üretim ve tasarım üssü olmak” vizyonunu Afrika’ya kadar genişletti. Taslakta, “imalat sanayii üretim ve ihracatının yapısı” tablosu (sayfa 31) ekstra bir yoruma gerek kalmayacak kadar açık:

Yüksek teknoloji üretiminin, tüm üretimdeki payı 2003’te % 5.7. Dört yıl sonra 2007’de % 3.4. Beş yıl sonra 2012’de % 3.5. İhracata bakarsak: 2002’de ihracatta yüksek teknolojinin payı % 6.2. Dört yıl sonra 2007’de % 4.5. Ve nihayet 2012’de % 3.7.

Taslaktan seçmece (ve az kısaltarak) şu paragraflara da yorum gereksiz:

*Belgenin uzun dönemli vizyonu, “orta ve yüksek teknolojili ürünlerde Afro-Avrasya’nın tasarım ve üretim üssü olmak” şeklinde belirlenmiştir. Bu vizyon çerçevesinde, stratejinin genel amacı ise, “Türk sanayisinin rekabet edebilirliğinin ve verimliliğinin yükseltilerek, dünya ihracatından daha fazla pay alan, ağırlıklı olarak yüksek katma değerli ve ileri teknolojili ürünlerin üretildiği, nitelikli işgücüne sahip ve aynı zamanda çevreye ve topluma duyarlı bir sanayi yapısına dönüşümünü hızlandırmak” olarak belirlenmiştir. (#74)

*Yenilikçi üretim, istikrarlı yüksek büyüme için Türk sanayi yapısının yüksek teknolojili ürünlerin üretilmesini sağlamak üzere dönüşümünü gerçekleştirmesi gerekmektedir. Bu bağlamda Ar-Ge, firmalarımızın en önemli araçlarından bir olacaktır. (#245)

*GZFT Analizi’nde zayıf yönlerden: Bilim, teknoloji, Ar-Ge, yenilikçilik, verimlilik, sınai mülkiyet kültürüne yönelik yeterli farkındalığın oluşturulamaması. Firmaların Ar-Ge ve yenilikçilik alanlarına yönelik uzun vadeli planlama yapmaması (Şekil 1.#16&21)

*Aynı analizde fırsatlardan: Ar-Ge ve yenilikçilik faaliyetini yürütecek nitelikli insan gücü potansiyeli. Bu alanda geleceğe yönelik ülke hedeflerinin belirlenmesi ve stratejilerin oluşturulması (Şekil 1.#11&14)

*Firmaların teknolojik gelişimine yönelik politikalar, yüksek teknolojili sektörlerin ekonomideki ağırlığının artırılması, geleneksel sektörlerimizde daha yüksek katma değerli bir yapıya geçilmesi ve tüm firmaların teknolojik gelişmelerden daha fazla yararlanıp sürekli olarak rekabet güçlerini artıran bir yapıya kavuşmasını sağlaması açısından sanayi plitikasının temel alanlarından birini oluşturmaktadır. (#271)

*Genişbant internet abone sayısı 2018’e kadar 55 milyona çıkacak. Tüm okullara genişbant internet hizmeti sunulacak. Fatih Projesi kapsamında 2015 sonuna kadar 42 bin okula 347,367 etkileşimli tahta ve her okula fonksiyonlu yazıcı kurulumu yapılacak. (Eylem #51)

 
ETİKETLER : 996

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics