Yazarlar 16 MAYIS 2010 / 18:00

Ağzınızla kuş tutabiliyor musunuz?

Son 10 yılda çoğu şirkette yönetim şekillerinde köklü değişiklikler yaşandı. Organizasyonlar düzleşti, yönetim kademeleri elimine edildi. Sonuçlara ve fırsatlara hızlı tepki verme ve müşteriye artan ölçüde odaklanma, sorunları hızlı çözme becerisi olan yöneticiler şirketler için hayati bir kaynak haline geldi. Bununla beraber proje ofisleri de stratejik iş fikirlerini hayata geçiren önemli örgütler olarak yönetim kademesinde yerini aldı. Proje yöneticisi de bu anlamda fonksiyonel yöneticiden daha zor bir görevi üstlenmeye başladı: “Proje ile beraber gelen her telden insan kaynağını yönetmek!”
Yönetici yetkinlik modellerinde genel olarak dört davranışsal özellik ön plana çıkar: Kendini yönetmek, takımını yönetmek, işini yönetmek ve beraber çalışmayı/ işbirliğini yönetmek. Hem fonksiyonel hem de proje yöneticisinden beklenen bu yetkinliklerden sonuncusu proje yönetimi düşünüldüğünde bir nebze daha zordur. Çünkü kısıtlı bir proje süresince, müşteri, sponsor, tedarikçi, danışma kurulu, analist, yazılımcı, testçi ve diğer proje paydaşlarının olduğu her telden çalan insan kaynağının işbirliğini sağlamak hiç de kolay değil.
İnsanlarla uğraşmaktan zor bir şey yok gibi görünse de proje yöneticisi bu yolda yalnız değil. PMI (Project Management Institute) Proje Paydaşlarının ve İnsan Kaynaklarının Yönetiminde birtakım araç ve teknikler sunuyor. Bu teknikler projenin başlangıç aşamasında paydaş analizi ve beklentilerin sorgulanması ile başlıyor. Özellikle projenin planlama aşamasında en yoğun olarak kullanılıyor. Planlama aşamasında temel olarak rol ve sorumluluklar belirlenirken, proje takımına da enerji ve şevki verecek ateşin yakılması gerekiyor. Projenin uygulama süreci takım üyelerinin her birinin katılımını değerli kılmak ve bağlılığı geliştirmek için en önemli aşama. Bu süreçte sıkça rastlanan çatışma ve pozitif ikilimin bozulması problemleri de proje yöneticisinin yetkinliklerini konuşturacağı alanlardan biri. Projenin kontrol ve izleme aşamasında ise proje yöneticisi performans problemleri ile ilgilenmek ve sonuçlara uyumu sorgulama sorumluluğunda.
Motive edilmiş profesyoneller ile takım ruhu ve verimlilikle ifade edilen olumlu bir iklimi geliştirdiği dört başı mahmur bir proje yaratmak. Bir başka deyişle “ağzınla kuş tutmak”. Peki ağzınızla kuş tutsanız, büyük gayretlerle bir projeyi tamamlasanız da kimseye yaranabiliyor musunuz? İşte bu da bir sonraki yazının konusu..
sirin.aktas@lpyd.org
ETİKETLER : Sayı:771

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics