Yazarlar 08 TEMMUZ 2012 / 15:32

Bilgi Günü’nden Bildiriyorum

25 Haziran günü TÜBİTAK Başkanlıkta düzenlenen Ar-Ge fonları Bilgi Günü’nden bazı izlenimlerimi paylaşmak istiyorum.
Ülkemizde en büyük Ar-Ge fon kaynağı TÜBİTAK destek programları. Bunlar iki çeşit: ARDEB ve TEYDEB. İlki akademik kuruluşlardaki, ikincisi endüstri kuruluşlarındaki araştırmalar için destek programları. Program diyoruz, çünkü çeşitli destek tipleri barındırıyorlar.  Bunların en yenisi “öncelikli alanlarda” destek. ARDEB için 1003, TEYDEB için 1511 tipi. İşte Bilgi Günü’nde bu ikisi ve ilk açılan öncelikli alan çağrıları anlatıldı.
1003 her ne kadar akademi için olsa da ilk çağrısı özelinde endüstriyel katkı israrla bekleniyor. İlk çağrı BT0101, FATİH projesini önceliklendiriyor.  Çağrıya çıkan TÜBİTAK Elektrik, Elektronik ve Enformatik Araştırma Destek Grubu (EEEAG) ve adı “Bilgi Erişim ve Yönetim Sistemleri.” Dolayısı ile oldukça teknik içerikli, konunun eğitsel yönünden biraz soyutlanmış, öğretmen eğitimi, müfredat, sınıf uygulamaları vb yok. Listelenen alanlar çok spesifik ancak, çağrı başlığına uyduğu takdirde tüm fikirler destek bulabilecek. Özel sektör için bazı kilit soruların cevapları şöyle:
- Fikri Haklar: Projeye dahil partnerler arasında bir “protokol”  ile (ki bir örneği TÜBİTAK Web sitesine yüklenecekmiş) fikri haklar konusu bağlanacak. Yani bir konsorsiyum anlaşması ile, yoksa TÜBİTAK ile değil. Bu protokol hem her partnerin ortaya getirdiği mevcut teknolojilerin sahipliğini hem de yeni geliştirilecek teknolojinin sahipliğini düzenleyebilir.
- Özel sektörden projeye atanan çalışanların emsal maaşı ne ise TÜBİTAK onu ödeyecek ama üst sınırlar var: Asgari ücretin, doktora derecesi varsa 12 katı yoksa mezuniyet tarihinden itibaren 4 yıl geçmiş ise 10 katı gibi.  Google’layın: ESASLARX_4.pdf dokümanı. Çağrının bir bütçesi var ama niyet tüm iyi fikirleri desteklemek, ve bunun için gerekirse bütçeyi arttırmak.
- Başvuru tarihi 7 Eylül ama bu tarihe sadece özgün fikri, hangi bilimsel yöntem ile geliştirileceğini, yapılabilirliğini ve yaygın etkisini yazmak kafi. Diğer tüm detaylar (protokol, bütçe vb dahil) fikir kabul edilirse, 1 Mart 2013’e beklenecek.
ETİKETLER : Sayı:879

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics