Yazarlar 02 ARALIK 2017 / 15:30

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ GELİŞMİŞLİK ENDEKSİNE GÖRE TÜRKİYE’NİN 67. SIRADA OLMASI KARŞISINDA SESSİZLİK

Birleşmiş Milletler’in bir kuruluşu olan Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU: International Telecommunication Union) her yıl “Enformasyon Toplumunu Ölçme Raporu” (Measuring the Information Society) yayımlar. Raporda ülkelerin, bölgelerin ve dünyanın enformasyon ve iletişim teknolojileri (ICT) –  kısaca bilgi teknolojileri (BT) –  alanındaki durumu değerlendirilir. Amaç, ITU’nun çok geniş ve ayrıntılı veri tabanı ile yapılan objektif değerlendirme sonucu her ülkenin diğer ülkelere göreceli olarak durumunu ve performansını belirlemekle sınırlı değildir. Ayrıca, her ülkenin durumunu ve performansını daha iyileştirebilmesi için gerekli politikaların belirlenmesine yardımcı olmak amaçlanır.
 
ITU’nun raporladığı çalışmanın merkezinde her ülkenin Bilgi Teknolojileri Gelişmişlik Endeksi’nin (IDI: ICT Development Index) hesaplanması vardır. Bir ülkenin enformasyon toplumu olma yolundaki gelişme durumunu gösteren IDI, o ülkenin BT altyapısı, kullanımı ve becerilerinin bir bileşeni olarak hesaplanır.
 
ITU’nun 2017 raporu 15 Kasım günü iki cilt olarak yayımlandı (http://bit.ly/2n8civc, http://bit.ly/2AdaBlz). IDI notuna göre, 176 ülke içerisinde Türkiye 67. sırada yer alabilmiş (http://bit.ly/2zJfiUJ). Umman Sultanlığı, Malezya, Lübnan, Suudi Arabistan, Kazakistan ve Azerbeycan’ın biraz gerisinde, Katar ve Birleşik Arap Emirliği’nin çok gerisinde kalmış Türkiye. IDI’nın alt endeksleri olan, bilgi teknolojileri altyapısında (78. sırada) ve kullanımda (73. sırada) daha da olumsuz durumdayken, beceride ise (40. sırada) göreceli olarak biraz daha iyi durumdayız.
 
Bu önemli rapor ülkemiz ana medyasında nedense yer almadı. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme bakanı Ahmet Arslan veya Bilim, Sanayi ve Teknoloji bakanı Faruk Özlü de raporla ilgili bir açıklama yapmadı. Konuyla ilgili STK’larımız da değinmediler bu rapora.
 
Raporla ilgili bu sessizlik belki Türkiye’nin olumsuz durumda olmasının yarattığı rahatsızlıktan kaynaklanıyordur. Fakat, görmemezliğe gelerek gerçekler yok olmuyor. Bu raporu incelemek ve kamuoyu önünde tartışmak, durumumuzu ve performansımızı iyileştirmek için neler yapılması gerektiğine, geliştirilmesi gereken politikalara ışık tutar. Örneğin, yine Kasım ayında UNDP’nin (Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı) Küresel Bilgi Endeksi’ne (Global Knowledge Index) göre durumunu öğrenen (rapor henüz kamuoyu ile paylaşılmadı) Birleşik Arap Emirliği, geliştirilecek politikalar ve verilecek kararlar için raporun çok değerli katkıları olduğunu medya önünde açıklayabildi (http://bit.ly/2n6yyFH). Ülkemizde “şuradan buraya geldik” söylemi yaygın ama pek anlamlı değil. Esas önemli olan, diğer ülkelere göreceli olarak nerede olduğumuzdur ve bunu iyileştirmektir.
ETİKETLER : 1149

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics