Yazarlar 29 AĞUSTOS 2010 / 18:00

Bilişim sektörü istihdam raporu

Son makalemde en son Ulusal İstihdam Çalıştayında Prof.Dr. Veysel Bozkurt hocamızın başkanlığında hazırlanıp sunulan “Ulusal İstihdam Stratejisi: Bilişim Sektörü İstihdam Raporu”ndan bahsetmiştik. Köşemizin yer darlığı sebebi ile Veysel Hocamın da iznini alarak, çalışmanın sadece sonuç ve öneriler kısmından birkaç alıntı yapıyorum:

l Yazılım sektöründe, ihtiyaçların ulusal kaynakları destekleyecek şekilde karşılanması halinde, gerek üretim süreçlerinde gerekse üretim sonrası destek hizmetlerinde istihdam önemli ölçüde artacaktır. Spesifik sektör yazılımlarının geliştirilmesinin Türkiye açısından özel bir önemi vardır.
l BT sektörümüzdeki mevcut büyüme hızı umut vericidir. Sektörün iş ve istihdam yaratma potansiyeli vardır. Bunun için ithalata dayalı yapı yerine, ülke içinde üretimi cazip hale getirmek gerekmektedir. Bu amaçla etkin kamu politikaları ile kamu alımlarının verimliliği ve etkinliği gözeterek, içeride üretimi teşvik edecek şekilde kullanılması önem arz etmektedir.
l Gençler, dünyanın her yerinde daha çok risk alırlar ve değişime hızlı uyum sağlarlar. BT sektöründe genç nüfusun girişimciliği teşvik edilebilir ve bu amaçla gençlere kuracağı işletmeler için devlet kredisi sunulabilir.
l Sektörün güçlenebilmesi için, Ar-Ge’ye ayrılan kaynakların artırılması önemlidir. Üniversite-sanayi işbirliğinin etkin bir şekilde kullanılması, Ar-Ge teşviklerinin özellikle yazılım sektöründe spesifik özellikleri taşır hale getirilmesi ve İş-Kur’un nitelikli bilişim elemanı yetiştirme faaliyetlerinde eğitim standartlarını uluslararası standartlara yükseltmesi oldukça önemlidir. Bu sebeple İş-Kur’un verdiği eğitimlerin bağımsız denetim kurumlarınca da düzenli olarak ölçülmesi önem arz etmektedir.
l Bilişim sektöründe istihdamı artırmak amacıyla yazılım sektörü stratejik bir alan olarak değerlendirilebilir.
l BT sektörü istihdamı için uluslararası düzeyde veritabanı ve yazılım uzmanı, ağ teknolojileri uzmanı, web programcısı yetiştirilebilir. Bilgi teknolojileri proje yönetimi eğitimi verilebilir. Bilgi güvenliği uzmanı yetiştirilebilir.
ETİKETLER : Sayı:786

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics