Yazarlar 18 AĞUSTOS 2014 / 09:39

Bilişimde Bilişmek ve Yerçekimi Kanunu?

Kelimelerle oynamayı sevenler başlığa sakız muamelesi yaptıklarında, istekleri yere rahatlıkla çekebilirler. Bilişmek, kelimesini yaratıcılığı ve sorunlara, çözüm bulmayı tetikleyecek ayrıca birbirine yardım ve destek temasını içeren bir kavram olarak tanımlamak istedim.

Başlıkta geçen çekme etkisin isterseniz biraz çekiştirelim ve bilişim sektörü için farklı bir göz ile bakmaya çalışalım. Acaba çekim kuvveti bilindik fizik kurallarına göre mi ilerler yoksa Bilişim sektöründe kendisine ait bir ekosistem var mıdır?

Kütle çekimi, nesnelerin birbirlerine doğru çekme kuvveti uygulamasına denir. Bu çekme kuvveti, cisimlerin kütleleriyle doğru orantılıdır. Kütle, merkezlerini birleştiren uzaklığın karesiyle ters orantılıdır.

Kütle çekimini bilişim sektöründeki kişiler ve firmalar olarak ele aldığımızda, kütleyi oluşturan kavram kişiler perspektifinde emek, bilgi tecrübesi, yaratıcılık ve firmalar için ise sektöründeki pozisyonu, sermayesi, bilgi tecrübesi ve ekibi gibi özelliklerle tanımlanabilir.

Isaac Newton, gök cisimlerinin hareketleriyle ilgili yaptığı çalışmalar sonucu kütlelerin birbirine uyguladığı çekim kuvvetini keşfetmiştir. Bu yüzden; bu kanuna Newton'ın evrensel kütle çekimi yasası adı verilmiştir.

Acaba, bilişim sektöründeki hareketlilikte,  kişiler ve firmalar arasında çekim kuvvetine bizde günümüzde mobilite kavramının etkisi ile “Bilişimde Mobilitenin evrensel çekimi” tanımlamasını yapabilir miyiz?

Kütle çekimi, cisimlerin Dünya'nın yüzeyinde kalması, gezegenlerin yörüngelerinin olması gibi fiziksel olayların sebebidir.

Bilişim sektörü de bilgi tecrübesi, innovatif kişi ve kurumlarla kendi kendini beslediği sürece varolma sebebini koruyacaktır.

Bir cisme etki eden kütle çekimi kuvvetine o cismin ağırlığı denir. Hız verilmeden yüksekten bırakılan cisimler, ağırlıkları nedeniyle yere doğru hareket ederler. Bu harekete serbest düşme denir. Cisimleri harekete geçirebilmek için kuvvet uygulamak gerekir. Ancak serbest bırakılan bir cisme kuvvet uygulandığı zaman bile cisim düşmeye devam eder. Bunun nedeni yer çekimi kuvvetidir. Serbest düşen cisimler, Newton'ın hareket yasalarından İkinci Hareket Yasası’na göre ivme kazanır. Buna yer çekimi ivmesi denir. Serbest düşen cisimler yer çekimi ivmesinin etkisiyle düzgün hızlanarak yere düşer. Yer çekimi kuvveti sabit olduğu için yer çekimi ivmesi de sabittir; yani düşen bir cismin hızının artış hızı, hep aynı kalır ve cisim düştüğü sürece her geçen saniyede hızı aynı miktarda artar.

Bilişimde çekim kuvveti, yeni trendler ve beklentileri domine eden büyük oyuncuların etkisiyle yer değiştirdi. Özgül ağırlık her ne kadar yer değiştirse de sonradan yaratacağı sorunlar şimdilik geri planda kalmakta.

Hafiflemiş, bulutlara yükselme yolunda ilerliyor gibi gözüken sektör günün sonunda en temel ihtiyaçlara eskiden uygulanan basit çözümlerle, kendini yenileyerek geri dönmekte. Yerçekimi kanununu, er ya da geç sektördeki bilişim uzmanlarının ya da firmalarının en küçük yanlışında karşılarına çıkacaktır. Herkesin başına elma düşmeden bu kuralın farkında olması ve daha fazla bilişmesi dileğiyle.

 

 

 

 

 

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics