Yazarlar 28 MART 2010 / 18:00

Biraz kıpırdadık

Türkiye’nin inovasyonda “nerede olduğu”nu saptayan Avrupa Birliği İnovasyon Göstergesi (European Innovation Scoreboard) 17 Mart’ta yayınladı. Ülkemiz, boy sırasında en soldaki en kısa nefer değil. Orayı Sırbistan almış. Biz, onun bir sağındayız. Azıcık kıpırdamışız.
Sırbistan, EIS ölçütüne ilk kez katıldı. Ve bizimle aynı toplam puana sahip: 227. Biz bir önceki (2008 yılına ait) ölçütte 218 puandaydık. Bu yeni (2009 tarihli) yayınlanan ölçütte 227 puana çıkmışız. Sırbistan ise hop diye ilk gelişinde 227’ye oturmuş.
Bizimle beraber “geriden gelen ama ümit vaat eden” dostlarımız Bulgaristan (231), Hırvatistan (286) ve Romanya (294). Yunanistan’ın puanı 481. Herkesin en inovatif ağır abisi İsviçre: 694. Orası en üst kat.
Bir sürü rakam ve grafik arasından çıkan olumlu noktalar:
l 2005-2009 dönemi inovasyonda büyüme AB ortalaması yüzde 1,9 iken, Türkiye’nin büyüme hızı yüzde 5,8’e yükselmiş.
l Bu dönemde AB’de inovasyonda en hızlı büyüyen: Yüzde 8,5’la Romanya.
l Bulgaristan, Malta, Güney Kıbrıs Rum Kesimi’yle birlikte Türkiye, inovasyonda büyümede ilk 5 ülke arasında.
l Türkiye’nin olumlu karnesi: Finansman ve destekleme, girişimcilik ve ekonomiye olumlu etki.
l Türkiye’nin olumsuz karnesi: Yetişmiş insan kaynağı, özel sektör yatırımları, üretim yetersizliği.
l Türkiye’de son 5 yılda: Fen, mühendislik ve sosyal bilimlerde mezun sayısı yüzde 17,2 arttı. Yaşam boyu eğitimden yararlanma oranı yüzde 13,1 arttı. Ar-Ge harcamaları yüzde 28,5 arttı. Avrupa Patent Ofisi patentleri yüzde 15 arttı.
ETİKETLER : Sayı:764

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics