Yazarlar 19 EKİM 2015 / 10:43

Bizde bilim neden gelişmiyormuş?

Mayıs 2009. Bilim ve Teknoloji İnsan Kaynağı Stratejisi ve Eylem Planı doğrultusunda bir de Gelişme Raporu hazırlandı. Yukardaki sorunun çözümü için 2007-2009 arasında 12 çalıştay yapıldığı açıklandı. Şu ana başlıklar çıktı ortaya:
 
*Üniversitede yönetişim sorunları var *Araştırmaya zaman yok  *Araştırmacının geliri düşük *Finans yetersiz *Yeterli bilim adamı yok *Yetersiz fiziki altyapı *Sistem, araştırmayı desteklemiyor *Üniversite-sanayi işbirliği eksik
 
Gelişme Raporu’nda 30 çözüm önerildi. Yarısı bile fikir verir:   
 
1-Üniversitelerde bilimsel çalışmaların sınıflandırılıp ödüllendirildiği bir sistem kurulmalı. 2-Akademik yükseltmelerde yayınların yanı sıra proje yürütücüsü veya araştırmacı olarak görev alma da değerlendirmeye alınmalı. 3-Üniversiteler ulusal stratejiler doğrultusunda kendi araştırma stratejilerini belirlemeli. 4-Üniversite yöneticilik kriterleri evrensel düzeyde belirlenmeli ve seçimler buna göre yapılmalı.
5-Akademik performans göstergeleri oluşturulmalı. 6-Üniversitelerde eğitim ve araştırma kadroları ayrılmalı, araştırmacı öğretim üyesi statüsü oluşmalı.
7-Üniversitelerde mali ve idari özerklik sağlanmalı, bütün bütçe torba haline getirilmeli. 8-Özlük haklarında gelişme sağlanmalı. 9-Akademik personele performansa dayalı ek ödemeler yapılabilmesi için bütçe tahsis edilmeli. 10-Araştırmacıların döner sermayeden alacakları gelirlerinden gelir vergisi muafiyeti sağlanmalı. 11-Üniversitelere cari bütçeden yüzde 1 pay ayrılarak araştırmacılara destek sağlanmalı. 12-TÜBİTAK projelerince desteklenen araştırmacı sayıları artırılmalı, proje teşvik ikramiyesi enflasyon oranında artırılmalı, vergi oranları azaltılmalı, proje bursiyerlerine ayrılan bütçe artırılmalı. 13-Ödül teşvik sistemi kurularak ücretler artırılmalı. 14-Kamunun yanı sıra özel sektör de araştırma projelerine yeterli kaynak aktarmalı. 27-Milli eğitim stratejisi, ilköğretimden başlayarak her aşamada bireyi araştırmaya yönlendirecek ve bireylerin araştırmacı niteliğini güçlendirecek şekilde yeniden düzenlenmeli.
 
Bütün bu “-meli, -malı”ların tarihi Mayıs 2009. Bugün Ekim 2015.
 
 
ETİKETLER : 1042

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics