Yazarlar 04 TEMMUZ 2011 / 12:37

BM İnsan Hakları Raporu

İki hafta önce posta kutuma düşen bir Linkedin tartışması bu haftamızın konusu.
Birleşmiş Milletler özel röportörü Frank LaRue’ nun, BM İnsan Hakları Komisyonu için hazırladığı “Fikir ve İfade Özgürlüğü’nün Korunması ve Yaygınlaştırılması” konulu rapor, ülkemizde şu anda sürekli tartışılan “Internet Filtresi” konusu hakkında ilginç tespitler içeriyor. Yapılan açıklamada, BM konseyinin LaRue’ ya “BT, Internet ve mobil cihazların insan hakları ve ifade özgürlüğü için ne gibi avantaj ve zorluklar içerdiğini araştırması” görevini verdiği belirtiliyor.
La Rue, 16 Mayıs 2011 tarihli sonuç raporunda, Internet erişiminin, son günlerde Mısır ve bazı Orta Doğu ülkelerindeki bir çok politik gösterilerde de belirtildiği gibi,  insan haklarının savunulması, eşitsizlik ile savaş ve insan hakları anlayışının gelişiminin hızlandırılması için vazgeçilemez bir hak olduğunu savunuyor.
Bölgedeki ülkelere, internetin geniş kitlelere yaygınlaştırılması için net ve efektif potitikalar benimsemesi gerektiği tavsiye edilen raporda, hükümetler tarafından Internet’e erişim ve bilginin özgürce paylaşımının engellenmesi konusunda alınan “Internet filtresi” gibi önlemlerden duyulan rahatsızlık belirtiliyor.
Hükümetler tarafından internet erişiminin filtrelenmesi ve alınan sansür tedbirlerinin, uluslararası terörizm ile savaş, ulusal güvenliğin sağlanması ve telif hakları ihlallerini engelleme gibi amaçlar ile alındığının belirtildiği resmi açıklamalara rağmen, önlemlerin güvenlik sorunlarından ziyade sıklıkla potilik amaçlar ile alındığı ve uluslararası insan haklarına aykırı olduğu kanısı savunuluyor.
Rapor, telif haklarını ihlal eden kullanıcılar için alınan önlemleri kabul etmesine rağmen, yine de bu önlemlerin orantısız ve fazlaca kısıtlayıcı olduğunu; bu sebeple de Uluslararası Birleşmiş Milletler Sivil ve Politik Haklar sözleşmesinin 19. maddesine aykırı olduğunu belirtiyor.
Sağlıcakla kalın,
Meraklısına:
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G11/132/01/PDF/G1113201.pdf?OpenElement
http://www2.ohchr.org/english/law/ccpr.htm#art19
ETİKETLER : Sayı:828

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics