Yazarlar 07 OCAK 2013 / 08:00

Bor/Niğde

Makineleştikçe enerji gereksinmemiz artıyor. Enerjinin azımsanmayacak kısmı da, hareketli makinelerde tüketiliyor. Günümüzde, bu amaçla petrol türevleri kullanılıyor. Petrol, eninde sonunda bitecek. Gerçi petrol türevlerini sentezleme çalışmaları var ama, henüz bunlardan ticari bir sonuç alınmadı. Ülkemiz ekonomisi, petrol fiyatlarından çok etkileniyor. Toplumumuz, bizi en çok endişelendirip, üzerine en çok kafa yormamız gereken bu konuya duyarsız.
Güneş ve bunun türevleri olan rüzgar, dalga… enerjisini elektrik enerjisine dönüştürdükten sonra, bunu taşınabilir şekilde depolamak gerek. Günümüz güvenilir ve yaygın depolama teknikleri “kurşun akü”de kalıyor. Taşınabilir ürünlerde düşük kapasiteli lityum iyon aküler kullanıyoruz. Ama daha büyük kapasiteye, örneğin kamyon ve otobüs gibi elektrikli araçlara gelince henüz “oldu bu iş” dedirtecek bir çözüm yok. Yeni yöntemler aranıyor.
Çalışmaların çoğu, enerji taşıyıcı eleman olarak hidrojeni kullanmak üzerine. Bilinen bor esaslı taşıyıcıların içindeki hidrojeni salıvermesi için yüksek sıcaklıklara ısıtılması gerekiyor, sistem karmaşık ve kullanışsız oluyor. Daha düşük sıcaklıklarda içindeki hidrojeni salan yeni maddelerin keşfine çalışılıyor. New South Wales Üniversitesi’nden Dr. Kondo-Francois Aguey-Zinsou, hidrojen salınmasının 50ºC’de başladığı ve 350ºC’de makul düzeye ulaştığı bir madde bulmuş 1: nano boyutta sodyum borohidrit.
Stony Brook Üniversitesi’ndeki bir çalışmada ise, magnezyum borohidrit malzemesinin özel bir kristal yapısını elde etmişler. Artem R. Oganov ve Xiang-Feng Zhou, yüzde 15’i hidrojen olan başka bir madde olmadığını dile getiriyorlar 2.
Tüm çözümlerde bor, kilit durumda. Bizde bor çok. “Bor Enstitüsü” de var. Ülkemizin, hem kendi ihtiyacı için, hem elindeki bor stoğunu değerlendirmek için bugün yaptığından daha farklı ve etkin bir şeyler yapması gerekmiyor mu?
“Ne yâni?, dünyanın yapamadığını biz mi yapacağız?” diye sormayım. Yapmalıyız, yoksa, “geçti Bor’un pazarı, sür eşeği Niğde’ye” diyeceğiz.
1  http://www.sciencedaily.com/releases/2012/08/120815093303.htm
2  http://www.sciencedaily.com/releases/2012/12/121213160756.htm
ETİKETLER : Sayı:903

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics