Yazarlar 29 ARALIK 2014 / 11:22

BT’de insan kaynağı sorunu

BT bölümlerinde mezun olmayan birçok farklı meslek grubu kendi mesleklerinde çalışma alanı bulamadığından dolayı BT insan kaynağının içerisindeler ve kendilerini BT uzmanı olarak tanımlıyorlar. Peki bu kadar mezun ve BT çalışanı varken neden son günlerde herkes piyasada BT uzmanı yok diyor?

Dr. Yenal Arslan

İstatistiklere baktığımızda kafamız karışıyor, bilişimde insan kaynağı fazlalığı mı var? Eksikliği mi var? Son yıllarda açılan üniversiteler ve bölümler ile beraber üniversitelerimizden yeterli BT öğrencisi mezun oluyor diyebiliriz.  Ancak burada bir planlama eksikliğinden bahsetmek gerekir. BT bölümlerinde mezun olmayan birçok farklı meslek grubu kendi mesleklerinde çalışma alanı bulamadığından dolayı BT insan kaynağının içerisindeler ve kendilerini BT uzmanı olarak tanımlıyorlar. Peki bu kadar mezun ve BT çalışanı varken neden son günlerde herkes piyasada BT uzmanı yok diyor? Piyasada olan uzmanlar parmakla gösterecek kadar az ve bu uzmanlar çok yüksek ücrete bir kurumdan diğerine (bilişim uzmanı gibi sözleşmeli statülerde) ya da bir firmadan diğer firmaya sürekli transfer oluyorlar. Böyle olunca kurumlarımızda teknik know-how kalmıyor ve yapılan projeler planlanan sürede bitmiyor ya da akamete uğruyor. Peki bunun nedeni ne? Bu konuda problemin çözümüne ışık tutabilecek birkaç maddeyi aşağıda sıralayalım;

1. Kamu hizmet odaklı şartnameler yazmalıdır. Kamu tarafından yapılan ihaleler genelde donanım ve yabancı yazılım odaklı olmakta ve işi alan BT entegratörlerimize rekabetten dolayı çok az bir kar marjı kalmaktadır. Sonuç olarak firmalar ihale masraflarını zor çıkarmaktadırlar. Bu durumda entegratörlerimizden kaliteli insan kaynağı istihdamı bekleyemeyiz.

2. Staj müessesine tüm kamu kurumları ve özel sektör hassas olmalı mümkün olduğunca fazla üniversite ve lise öğrencimizi staja almalıdırlar. Son yıllarda unutulduğu kanaatindeyim.

3. Kamu ve özel sektörde işe başlayan aday BT uzmanlarının eğitimi çok önemlidir. Eğitim aldı ya istifa ederse yaklaşımı son derece yanlış bir yaklaşımdır. Sonuçta ülkemizin insan kaynağıdır yurtdışına da gitse ülkemizi temsil edecektir. Tüm kurumlarımız eğitime para vermelidir, bugün nitelikli eğitim kurslarımız bile kendi işlerini bırakıp entegratörlük yapmaya başlamışlardır. Bu durum düzeltilmelidir.

4. Alan uzmanlığı çok önemlidir, her işi yaparım dönemi BT’de çoktan bitmiştir. BT artık tıp doktorluğu gibidir. Veritabanı, network, yazılım (her yazılım dili için ayrı ayrı), yedekleme, sanallaştırma, veri depolama, bilgi güvenliği ..vb onlarca farklı ihtisas alanı bulunmakta olup, yıllardır sahada yaşadığım tecrübelerime dayanarak en az 2 yıl bu ihtisas alanlarından birinde çalışmadan uzman olunmamaktadır. Yöneticilerimiz bu durumu göz önünde bulundurup ona göre insan kaynağı yatırımlarını yapmalıdır.

5. İşe alınan aday BT uzmanını yetiştirecek lider kadrolara ihtiyaç vardır. Bunun için liderlik  ve proje yönetimi konularına öncelik verilmelidir. Çevremize baktığımızda kamuya ve firmalarımıza  mühendis girip memur çıkan birçok gencimiz var. Bu durum tersine çevrilmek durumundadır.

6. Kamu yönetimlerimizde ve firmalarımızda BT yönetimi dünya örneklerinde olduğu gibi en üst düzeyde temsil edilmelidir. BT’nin sorunları ve yaratacağı katma değer konusunda yönetimde üst düzeyde farkındalık olmalıdır. Çok iyi bilmemiz gerekir ki bir kurumu dönüştürmenin en kolay ve hızlı yolu BT den geçer.

7. Girişimciliği desteklemeliyiz. Üniversitelerden yeni mezun olan genç bilişimcilerimizin kendi hayallerini gerçekleştirebilmeleri, ülkeye katma değer sağlayabilmeleri için onlara finansal ve mekânsal motivasyonlar sağlanmalıdır.  Unutmayalım ki kalkınmanın önemli aracı girişimcidir ve katma değer anlamında en önemli sektör ise bilişimdir.

8. Üniversitelerimizde sahadan uzman getirip dersler verdirmeliyiz, bu işe aşık bu işi seven bu işin gerçek zorluklarını görmüş insanlarla öğrencilerimizi birleştirmeliyiz, bununla beraber öğretim üyelerimizi de saha ile tanıştırmalıyız. Öğrencilerimiz mezun olduklarında kendilerini neyin beklediğini bilmeli ve ona göre eğitim alıp kendilerini yetiştirmeliler. Unutmayalım ki Albert Einstein’ın dediği gibi bir ülkenin geleceği o ülke insanlarının göreceği eğitime bağlıdır.

Twitter: @YenalArslan1

Linkedin: tr.linkedin.com/in/yenalarslan
ETİKETLER : 1002

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics