Yazarlar 05 EYLÜL 2011 / 01:54

BT’nin değişen iş ihtiyaçları

BT çalışanlarının yeni iş fırsatları yaratmaları, ya da işlerinde üst pozisyona yükselmeleri için sahip olmaları gereken yetkinlikler günden güne değişiyor. Sadece bir kaç yıl önce, şirketler BT’ yi bir masraf merkezi olarak görüyor, ekiplerine yeni üyeleri teknik konuları çok iyi bilen insanlar arasından seçmeye çalışıyorlardı. Ürün, çözüm, teknoloji dikeylerinde uzmanlaşmak; sertifikalar, teknik yeterlilik, yeni bir iş bulabilmeniz için gereken öncelikli araçlardan idi.
Forrester’in geçen yıl yaptığı bir araştırma, bu eğilimin hızla değiştiğini gösteriyor. Artık teknik bir alanda dikine uzmanlaşmış insanlar yerine; yetkinliklerini çalıştığı şirketin iş ihtiyaçları için çözümlere dönüştürebilenler daha çok aranıyorlar. SaaS, BI, Cloud Computing gibi yeni teknolojiler de BT’ nin yeni uzmanlık ihtiyaçları arasında hızla yer alıyor. Fazla teknik uzmanlık gerektiren işlerin, dışkaynak olarak kullanımının yaygınlaşması da, bu sonucu doğuran etkenlerden.
Günümüzde aranan çalışan olmak için, önemi gittikçe artan aşağıdaki yetkinliklere sahip olmak ciddi avantajlar yaratıyor:
1. İş analizi: İş süreçlerini analiz edip, optimizasyon ve verimlilik için çözümler tasarlayabilmek en önemli yetkinlerden biri.
2. BT mimarisi ve stratejisi: Tasarlanan BT çözümlerinin hizmete sunulabilmesi için, BT’nin uygun teknoloji ve sistemlere doğru evrilmesi de bir ön şart. Dünya çapında kabul görmüş en iyi pratiklere göre, şirketin yeni BT stratejilerini belirlemek, yatırım yapılması gereken alanları çıkarmak, kullanılacak ürün ve hizmetleri bu stratejiye göre belirlemek çok önemli.
3. Proje Yönetimi: Projelerde başarılı olmak için gerekli metodolojileri kullanmak gerekiyor.
4. Güvenlik: Çok önemli olduğu her kesim tarafından anlaşılan bir alan da bu.
5. BT hizmet ve servis yönetimi: Hem altyapıyı, hem de verilen hizmetleri yönetmek için kullanılan çözümler de çok önemli.
6. İş devamlılığı ve fekalet kurtarma: Sahip olunan sayısal bilginin, risklerden etkilenmeden her koşulda ulaşılabilir olması da, firmalar için son derece hayati.
7. Varlık Yönetimi: Sadece BT’ nin değil, şirketin sahip olduğu tüm varlıkların merkezi olarak yönetilebilmesi, değişim, bakım, yenileme gibi süreçlerin elektronik olarak yapılabilmesi, şirketlere ciddi maliyet avantajları sağlıyor.
ETİKETLER : Sayı:836
YORUMLAR
Murat Bayraktar 06 EYLÜL 2011 / 12:23 0 0
Merhaba Tahsin Bey,

Vesile ile yorumunuza vasıta olabilmişsem ne mutlu bana. Dolaylı yoldan söylemeye çalıştıklarıma tercüman olmuşsunuz.

Maalesef son yıllarda Türk bilişim sektöründe, içinden geldiğimiz mühendislik bakış açısı ve yordamlarını gözardı ederek, "bilişim uzmanlığı" niteliğini "next-next uzmanlığı" dediğim şeye çevirdik. Bilişim eğitimleri sektörünün 1997 yılından beri eski bir çalışanı olarak, yıllar içinde oluşan bu algı değişikliğinde maalesef benim de dolaylı - dolaysız katkılarım oldu ise, affola.

Geçen yıl bir yazımda dediğim gibi, "Bill Gates’in, sadece 5 byte RAM tasarrufu yapmak için, Altair bilgisayarının komut satırındaki “READY” komutunu “OK” ‘e çevirdiği günün üzerinden 30 yıl geçti. Bu geçen sürede, kod yazma stilleri de değişti; algoritmalar, veri yapıları, nesne yönelimli programlama gibi kavramlardan habersiz, "iyi ingilizce biliyorsan, 3 ayda yazılımcı olabilirsin" mantığı ile sertifika eğitimi alan, eskilerin tabiri ile “yeni nesil yazılımcı” dediğimiz bir kuşak yetişti.

Ticari kaygılar ile bu algıyı pazarlayan bilişim eğitimleri, özel dersanelerden üniversitelere, bilişim üreticilerinden çeşitli derneklere kadar, pazarda çok yaygınlaştı. Bunda tabii ki ülkemizdeki genç nüfusun oranı, bölgesel ve ekonomik eşitsizlikler, üniversite sınav sistemimiz, kariyer-fırsat siteleri, vb. bir çok paydaşın da katkıları oldu.

Hatta, 28 Temmuz 2006 tarihli resmi gazetede yayımlanan Bilgi Toplum Stratejisi Eylem Planı’nda yer alan “Nitelikli İnsan Gücü Yetiştirme” eylemiyle, bilgi toplumuna dönüşüm sürecinde ihtiyaç duyulan ve BT sektörünün büyümesini destekleyecek nitelikli sektör çalışanlarının yetiştirilmesi hedeflendi, ancak maalesef elbirliği ile bunda da başarılı olamadık.

Belirttiğiniz gibi bu ve benzeri ticari kaygılar sonucunda, müşteri IK personelleri gözünde görev tanımı çarpıtılmış bulunan gerçek "bilişim uzman"larını saygı ile selamlıyorum.

Murat
Tahsin Yılmaz 05 EYLÜL 2011 / 17:24 0 0
Merhaba, Murat.

"BT'nin değişen iş ihtiyaçları" başlığı altında verdiğiniz "aran çalışan olmak için sahip olunacak yetkinlikler" listeniz, zaten bir BİLGİİŞLEM UZMANI'nın sıfatını hakettiği halde ileri sürebileceği yetkinlikler değil miydi sizce!?

Bilişimin nemize ne birşey olduğuna ilişkin gündemi sadece birkaçımız diri tutarken, çoğumuz "alemle gelen düğün bayram" ve "akarken küpünü doldur" fehvasında hareket ederek, sözümüzü ağzımıza tıkıyorlardı.

Bilgiişlemciler; amaçları, olayları, nesneleri sınıflandıran, adlandıran, kataloglayan, karşılaştıran, eşleştiren adamlar değil idiyse şimdiye kadar, acaba kimdi o meydanları dolduranlar?

Yazınızı manüple ettiğime yormayacağınızı ve hatta yazınız vesilesiyle çığılığıma vasıta olduğunuza yoracağınızı ümit ediyorum.

Saygılarımla,

Tahsin Yılmaz
Bilgiişlem Uzmanı ve İşletme Yönetimi Danışmanı
Türkiye Bilgileşim Ajansı Derneği kurucu müzakereci
Türkiye Bilişim Sanayi ve Bilgiişlem Uzmanları Odası kurucu müzakereci
T.C. Başbakanlık Türkiye Bilgileşim Ajansı kuruluş teklifçisi

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics