Yazarlar 10 HAZİRAN 2013 / 08:16

BT dışkaynak kullanımı

Bu haftaki yazımın konusu, her geçen gün popülerleşen BT projelerinin şirketlerde dışkaynaklı personel kullanımı ile yürütülmesi.
Benim bu konuda genel fikrim, şirketlerin BT ekiplerinde dış kaynaklardan  yararlanmasının (outsourcing) kısa dönemli bir maliyet azaltma operasyonundan çok, uzun vadeli stratejik bir yaklaşımı olduğu yönünde.
Gelin, öncelikle işin tarihsel gelişimine bir bakalım. İş dünyasında, grup içinde mevcut olan şirket sayısını hızla artırarak çok sayıda sektöre girmek / holdingleşmek geçmişte çok yaygındı. Genellikle şirketlerin büyüklüğü, kaç sektörde faaliyet gösterdikleri ve kaç işletmeye sahip oldukları ile ölçülüyordu. Bu model, Türkiye’de de uzunca bir süre kabul gördü. Ülkemizdeki birçok sanayi grubu da, büyümelerini farklı sektörlere yayılma ve şirket sayılarını arttırma yoluyla sağladılar.
Ancak küreselleşme ile birlikte, artan rekabet unsuru beraberinde yeni uygulamaları ve kavramları getirdi. Bunlardan oldukça kabul gören ve yaygın kullanım alanı bulan bir tanesi de “Ana İş” (core business) ve buna bağlı olarak da “Dış Kaynaklardan Yararlanma” (outsourcing) dir.
“Şirket olarak en iyi yaptığın işe odaklan, geri kalan herşeyi dış kaynaklı hale getir” şeklinde bir anlayışla özetleyebileceğimiz bu akım, firmaların asıl faaliyet alanlarına girmeyen konuları “İşin uzmanlarına bırakmaları” şeklinde son derece yararlı bir temel içeriyordu. Dolayısı ile model, çok tutuldu, tüm diğer sektörler ve iş kollarında da olduğu gibi, BT sektörü için de son derece yaygın bir model haline geldi.
Konuya süphe ile yaklaşan konvensiyonel anlayışa göre, işletmelerin dışkaynak kullanımına gitmeleri sadece maliyet endişelerine bağlanmaktadır. Çözümün bu kadar yaygınlaşmanın ana nedenine baktığımızda ise, BT projelerinde dışkaynak kullanımının şirketlere birçok fayda sağladığını gözlemliyoruz. Hemen akla gelen birkaç tanesini sıralarsak:
• Esnekliğin artırılması
• Risk azalımı
• Kaynak transferi ve kaynakların yeniden dağılımı
• Sabit sermaye masraflarının azaltılması
• Maliyetlerin önceden bilinmesi
• Belirlenmiş ve başarısı garanti edilmiş hizmet seviyeleri
• Kaynak sürekliliği
• Geniş ve esnek kaynak havuzu
• Kaynak maliyet ve teknoloji risklerinin azalması
• Kalite artırımı
• Hız kazanımı
• Maliyette Küçülme
• Bilgi Teknolojilerini (BT) doğru kullanma
Gibi faydaları, dışkaynak kullanımını değerlendiren şirketlere duyurmak isterim.
ETİKETLER : Sayı:925

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics