Yazarlar 30 MAYIS 2010 / 18:00

BT gezegeninde hayat var!

BT sektöründe çok sık yapılan bir hata var; “Müşteriler, taleplerini paylaştıktan sonra bunların bir makineye besleneceği ve aynı makineden de çıktının önlerine geleceğini sanıyorlar. Insan kaynağını unutuyorlar!”. BT tamamen teknik bilgi ve uygulamalar üzerine bina edildiği için, bu gezegende hayat olmadığını düşünüyorlar. Fakat bu gezegende de hayat var ve insan bu gezegende yaşayan çok değerli bir canlı. Bu canlının değerini de gözler önüne serecek olan proje yöneticisi. Ve bunun çok etkin bir çözümü var: ILETISIM.
Çok sık yapılan ikinci hatayı da proje yöneticileri yapıyor; sadece oluşan teknik bilgi, bu bilginin ne zaman ve hangi kalitede üretileceği ile ilgileniyorlar. Insan kaynağı ile ilgilenmeyi ikinci plana bırakıyorlar. Bazen de ağzıyla kuş tutsa da yaranamayacağını düşünüp ikinci plana bırakmayı, hatta izole etmeyi tercih ediyorlar. Bunun yerine müşteri ya da sponsorlarla ilgileniyorlar. Oysa, insan kaynağının yeterince değerlendirilmediği projelerde ne müşteriyi ne de diğer paydaşları memnun etmek ve başarılı olmak mümkün değil. Ve bunun da çok etkin bir çözümü var: ILETISIM.
Araştırmalarda gösteriyor ki iletişim yüzde 80 oranıyla proje başarısını etkileyen en önemli faktör. Buradan yola çıktığımızda iletişim planlama proje yöneticisinin en önemli işlerinden biri. Proje yöneticisi proje takımını analiz edip, rollere (yazılım geliştirici, test kaynağı, analist vb.), kişisel farklılıklara göre iletişim yöntemlerini ve iletişim zamanlarını belirlemeli ve iletişim planını buna göre hazırlamalı. Hangi nabza nasıl şerbet vereceğini bilmeli. Bunun kolay olmadığını biliyor; fakat etkin iletişimi kuracak ve ekibin içinde bunu tetikleyen kişinin sadece ve sadece proje yöneticisi olduğunu bildiğimiz için de birkaç yöntem önermek istiyoruz:
a) Konum değiştirme
b) Paralel iletişim kurma
c) Doğru dili kullanma
d) İnsanları değil problemleri karşımıza alma
e) Çatışmayı değil, toleransı ve uzlaşmayı öğrenme.
f) Güvenli tutum sergileme ve tutumunu kontrol etme
g) Yargılamama, durumu açıklama ve duygularını anlatma.
h) K.O.D. tekniğini uygulama: Bu teknik, Kabul, Onay ve Değer sözcüklerinin baş harflerinin bir araya getirilmesi ile oluşturulan bir kelimedir. Tekniğin özü, insanları olduğu gibi kabul et ve onlara değer ver olumlu davranışlarını onayla.
ETİKETLER : Sayı:773

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics