Yazarlar 01 ŞUBAT 2011 / 18:36

BT projelerinde Naze-Naze!

Bazen bir problemle karşılaştığımızda,  nedenini bilemediğimiz durumlarda tahmin yöntemine başvurur, nedenden çok hemen çözüme odaklanır ve problemin tekrarını genellikle engelleyemeyiz.  Çünkü problemin ana nedenini ortadan kaldırmamış sadece ikinci veya üçüncü etkilerini ortadan kaldırmışızdır.  Bu ikinci ve üçüncü nedenler de belki problem  olduğu için çözülmesi bizi yanıltabilir. Bu ikincil problemlerin çözümü ana problemi çözmediği için ana problemin dönem dönem karşımıza çıkması kaçınılmaz olur.

Toyota'nın eski yöneticilerinden Taiichi Ohno bir problemle karşılaştığında veya kendisine bir problem iletildiğinde tekrar tekrar "naze" yani "neden" diye soruyor ve problemin kök nedenine inmeyi sürekli başarıyormuş. Soru sorana bir anlamda sorunun cevabını aslında kendisininde bildiğini ancak doğru şekilde soruna yaklaşmadığını ifade ediyormuş.  Onun bu alışkanlığının Toyota içinde yaygınlaşmasıyla da "5 defa neden" yöntemi doğmuş.

Günümüzde halen aktif kullanılan kök neden araştırma yaklaşımlarından biri olan "5 defa neden" yöntemi özellikle network problemlerinde olmak üzere karışık BT problemlerinde kullanılabilir. Geçtiğimiz hafta bahsini ettiğimiz Toyota Way içinde önemli bir yer alan bu yöntem balık kılçığı olarak bilinen Ishikawa diyagramlarını da çizmek için kullanılır.  Hatanın kök  nedeninin bulunması  ve bertaraf edilmesi başlangıçta hatanın veya hataların sağlıklı tanımlanmasına ve doğru şekilde "neden" lerin sorulmasına bağlıdır.  Kök nedene indilmeden kök nedenin sebep olduğu diğer problemleri kalıcı olarak çözmek mümkün olamaz.

Problemsiz bir hafta sizin olsun..
ETİKETLER : Sayı:806