Yazarlar 02 EKİM 2011 / 15:35

BTK, PR öğreniyor...

16 Ağustos 2011 tarihinde BTK, “Güvenli İnternet Hizmetine İlişkin Usul ve Esasları” adlı kararını resmi olarak yayınladı (http://www.tknlj.com/btk-guvenli-internet-yaklasimini-resmen-degistirdi/). Bu karar 24 Ağustos 2011 tarihinde revize edilen 4 Ağustos 2011 tarihli taslağı temel alıyor. İlk bakışta Alternatif Bilişim Derneği (ABD), İNETD gibi STK’nın yoğun eleştirileri dikkate alınmış gibi görünüyor (http://yenimedya.wordpress.com/2011/08/06/btknin-4-agutos-2011-tarihli-yeni-kurul-karari-taslagina-iliskin-aciklamadevlet-eliyle-zorunlu-filtrelemelere-devam/ ; http://yenimedya.wordpress.com/2011/08/13/guvenli-internet-hakkinda-inetd-gorusu/). Ama yakından bakınca BTK’nın işine gelen değişiklikleri yaptığı, eleştirilere duyarlılık imajı verirken yine her zamanki mehter taktiğine başvurduğu görülüyor.
Düpedüz devlet eliyle merkezi filtre uygulaması, “liste” adı altında yumuşatılıyor ve “güvenli internet” adıyla, sanki sunulan filtre hizmeti değil de güvenli internet kullanımıymış gibi kamuoyu yanıltılmaya devam ediliyor. Devlet adına aile ve çocuk profillerine yönelik filtre içeriklerini hazırlayacak olan “Güvenli İnternet Çalışma Kurulu”nun adı “Aile ve Çocuk Profili Çalışma Kurulu” olarak değiştiriliyor, ama kuruldaki bürokrasi ağırlığı korunuyor. Kurulda 11 memur, 3 uzman ve Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı İnternet Kurulu’nda yer almak şartıyla sadece iki STK temsilcisi yer alıyor. Neyse ki ABD’nin önerisiyle TUDOF’tan (Türkiye Dijital Oyun Federasyonu) da bir üye kurulda yer alıyor. Ama kurul bu yapısıyla yetersiz. Çünkü iletişim ve internet uzmanlarını, hatta Milli Eğitim Bakanlığı’ndan bir temsilciyi bile içermiyor.
Bu kurul, bir örneğini İnternet Kurulu’nda da gördüğümüz üzere bir imaj operasyonundan ibaret. BTK, “isterse” kurula danışabilir, isterse bugüne kadar yaptığı gibi keyfi uygulamalarını sürdürebilir. Bu kurul, 22 Kasım’dan itibaren doğallaşacak devlet eliyle merkezi filtre uygulamasını meşrulaştırma amacıyla yaratılmış bir düzenekten ibaret. Gerek BM gerekse AB raporları devlet eliyle filtre uygulamasını sansür olarak mahkum etmiş durumda. BTK’nın makyaj kararı bu gerçeği değiştirmiyor.
İşin ironik yanı, filtre uygulamasına Meclis’ten başlamış olmaları. TBMM yönetimi, eşcinsel dernekleri “Kaos GL” ve “Lambdaİstanbul”un resmi web sitelerine erişimi engelledi. Parlamentodan bu sitelere girmek isteyen vekillerin karşısına “homosexuality”, “çalışmalarınız için gerekliyse form doldurun” uyarıları çıkıyor... (http://siyaset.milliyet.com.tr/o-sitede-ne-isin-var-vekilim-/siyaset/siyasetdetay/20.09.2011/1440782/default.htm) Aile ve çocuklardan önce milletvekillerini “korumaya” başladılar!
ETİKETLER : Sayı:840

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics