Yazarlar 24 MART 2014 / 08:12

Bulut bilişimin iletişim teknolojilerine etkisi

Bulut bilişim her ne kadar bir kelime olarak yeni olup, iş yapış şekillerimizi değiştirmekte olsa da aslında teknolojik altyapı olarak tamamıyle yeni bir kavram değildir. Bir süreden beri gelişmekte olan sanallaştırma, yakınsama, barındırma, güvenlik gibi özellikleri içeren yeni bir paket olarak görülebilir. Bu açıdan bakıldığında, iletişim teknolojileri tarafında bir gelişme olsa da devrim olarak nitelendirilecek bir değişiklik değildir.
Son kullanıcıların uygulama yazılımlarına her yerden ve her cihazdan erişimin öne çıkması nedeni ile bulut bilişimin en göz ardı edilen bölümü, sanal IP santral, sanal tümleşik iletişim, sanal video konferans ve sanal çağrı merkezi alanlarında yapmakta olduğu etkidir. Dünya nüfusunun üç katı kadar olduğu hesaplanan bir ağa bağlı cihaz adetinin, 2020’de nüfusun yedi katı olacağı tahmin edilmektedir. Bu bir süreden beri izlemekte olduğumuz, bireylerin çok amaçlı tek bir cihaz kullanımına geçmeme eğilimini doğrulamaktadır. Görülebilir gelecekte, bireylerin kullanım şekline bağlı olarak seçecekleri değişik cihazları, çok amaçlı kullanacağı tahminini sürdürmemiz doğru olacaktır. Cihaz sayısındaki artış ve bunlardan hem ses, hem veri, hem görüntü iletimi talebinin yüksek bant genişliklerine olan talebi hızlandıracağı açıktır. Bulut bilişimin veri iletişim üzerindeki temel farklılaştırıcı etkileri 2 alanda en bariz olarak gözlenmektedir. İlki ses, veri ve videonun birleşmesinden kaynaklanan yakınsama sonucunda, servis kalitesi ve sanal ağ özellikleri destekleyen IP şebekelerinin kesintisiz çalışmasının artık vazgeçilmez hale gelmesidir. Diğeri ise yerel ağlarda eskiden kuzey güney trafiği olarak adlandırılan kullanıcı PC’lerinden omurgadaki sunuculara ve Internet’e olan veri akışının yanı sıra bir doğu batı veri trafiğinin oluşmasıdır. Doğu batı veri trafiği, omurgaya hiç uğramayan ve kullanıcı cihazları arasında oluşan direkt trafiği simgelemektedir.
Bulut bilişimin ses iletişimi üzerindeki etkisi, IP telefonundan ilk anlaşılan veri hatları üzerinden ses taşımayı gerçek bir tümleşik iletişim deneyimine çevirmeyi kolaylaştırmasıdır. Bilindiği gibi tümleşik iletişim ile her uç cihazdan ses servislerine erişme ve ses iletişimi ile uygulama yazılımlarının entegrasyonu anlaşılmaktadır. Bu tip sistemlerin büyük kurumlarda devreye alınmasındaki bir sorun, entegrasyonun her şubede yapılmasının zorluğu, KOBİ’lerde ise böyle bir entegrasyonu yapacak ve yönetecek kadroların bulunmamasıdır. Bulut bilişim ve servis sağlayıcı hizmetleri yardımı ile gerçekleştirilecek, sanal IPsantral /sanal tümleşik iletişim/sanal video konferans uygulamaları bu problemlere hızlı ve etkin çözümler üretebilmektedir. Bunlar IP santral, tümleşik iletişim, çağrı merkezleri alanında servis sağlayıcılara yeni bir pazar açarken, klasik satış kanallarına geçici bir zarar verebilecektir. Bu çözümler ile büyüyecek olan pazar, tüm oyuncuları mutlu edecek yeni bir şekle kısa sürede bürünecektir.
ETİKETLER : Sayı:964

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics