Yazarlar 18 MART 2013 / 08:09

Bulut bilişimin istihdama etkisi

Son senelerde sürekli üzerinde konuştuğumuz bulut bilişim teknolojilerinin ekonomiye etkisi, bu yazımızın konusu.
Bildiğiniz gibi, Gartner ve IDC gibi bağımsız araştırma kuruluşlarının son yıllarda hazırladığı raporları bu köşede sıklıkla işliyoruz. Bu raporlardan yola çıktığımızda bulut platformlarının yakın gelecekte hemen her türlü iş modeli için güçlü bir zemin oluşturacağını öngörüyoruz.
IDC’nin son araştırmalarından birinde, bulut bilişim eğilimlerinin, 2015 yılında yaklaşık 15 milyona yakın yeni işgücü ihtiyacı doğuracağını öngörülmekte.
Gartner’ın 2012 yılında açıkladığı başka bir araştırma sonuçlarına göre de, 2011’de 91 milyar dolara ulaşmış olan bulut bilişim harcamalarının 2012 itibarıyla yüzde 19 artması ve pazar hacmi olarak 109 milyar dolara ulaşması bekleniyor.
Gartner, bulut bilişim hizmetleri iş hacminin 2016’ya kadar ikiye katlanarak 207 milyar dolarlık bir pazar oluşturacağını söylerken, buna karşılık toplam BT pazarındaki büyümenin aynı dönemde yüzde 3 gibi küçük bir oranda gerçekleşeceğini vurguluyor. Bu da BT pazarında istihdamı artıracak olan ana trendin bulut bilişim platformları olduğunu gösteriyor.
Gartner daha önce yaptığı bir araştırmada ise bulut bilişim pazarındaki bu gelişmenin yaklaşık 15 milyon kişiye yeni iş sağlayacağını vurgulamaktaydı. Bir başka araştırma şirketi IDC de Gartner ile benzer istihdam öngörülerine sahipken, sadece ABD ve Kanada’da 1,2 milyon yeni bulut bilişim iş pozisyonunun gündeme geleceğini ifade ediyor.
Dolayısıyla gerek hizmet sunan bulut bilişim şirketlerinde, gerekse bulut bilişim platformlarını kendi sistemleriyle entegre kullanan müşteri şirketler cephesinde, önümüzdeki dönemde, Bulut Bilişim ürün ve teknolojileri, bunlar arasındaki otomasyonlar ve gerekli tüm sistem ve ağ altyapısı bilgisine hakim uzmanlara büyük ihtiyaç olacak.
Türkiye Bilişim Derneği 2011 Bilişim Kurultayı’nın değerlendirme raporunda “… Bilişim sektörüne her yıl, 6 bini bilgisayar mühendisi olmak üzere, 15 bin yeni mezun katılmaktadır. Bu sayı 20 bini nitelikli ara elemanı olmak üzere kademeli olarak 40 bin kişiye çıkarılmalıdır” ifadesi yer almakta.
Gelişmiş OECD ülkelerinde bile yüzde 12’ler seviyesinde olan genç işsiz oranı ülkemizde TÜİK verilerine göre 15-24 yaş arası grupta yüzde 17’yi aşmakta.
Bu açılardan bakarsak, araştırma raporlarında belirtilen “Bulut bilişimin istihdama etkisinin”, ülkemizde daha hızlı gerçeğe dönüşmesini diliyorum.
ETİKETLER : Sayı:913

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics