Yazarlar 14 OCAK 2013 / 08:00

Bulut gözetleme

ABD Hükümeti 2008 yılından beri geçerli olan “Foreign Intelligence Surveillance Act (FISA)” kanun maddelerini 2 Ocak haftasında geçerlilik süresini uzattı ve kanun Başkan Obama tarafından imzalandı. Bu kanun ABD vatandaşlarının ülke içine giren ve çıkan her türlü haberleşmesi (e-posta ve telefon) üzerinde hükümetin izleme hakkını düzenliyor.
Orijinal 2008 maddeleri ABD Hükümetine, mahkeme kararı olmaksızın, haberleşmeyi izleme hakkı vererek daha önce benzeri olmayan bir uygulamayı başlatmıştı. Bir çok toplum kuruluşu bu maddelerin Anayasa’ya aykırı olduğunu ve “bir sebep olmaksızın” hükümetin arama yetkisine sahip olması hakkı tanıdığını söylemekteydi.
Şimdi bu itirazlara Avrupa Birliği farklı bir açıdan bakarak katılmaya başladı. Bir Avrupa Birliği raporu, ABD Hükümetinin Facebook ve Google gibi bulut sistemlerindeki Avrupa Birliği vatandaşlarının bilgilerine bu kanunun tanıdığı haklarla ulaşabildiğini ve bunun kabul edilemez olduğunu dile getirmekte.
Her ne kadar kanun ABD vatandaşlarının haberleşmesi ile ilgili gözükse de, doğal olarak ABD kaynaklı bulut sistemlerinde tutulan her türlü bilginin ABD Hükümeti tarafından ulaşılabilir ve gözetlenebilir olduğunu kabul etmek gerekiyor. Avrupa Birliği raporu ABD bulut sistemlerinin “total gözetleme” ile uluslararası siyasetin bir öğesi haline geldiğini ifade ediyor. Rapor, bu total gözetleme kapasitesi, Avrupa data özgürlük ve güvenliğine karşı çok kuvvetli bir risk haline gelmiştir, diyor.
Raporun önerileri: 1) Avrupa Birliği vatandaşları bulut sistemlerindeki bilgilerine ABD güvenlik birimlerinin kolaylıkla ulaşabileceği konusunda uyarılmadır. 2) Bulut sistemlerinin güvenlik ihlalleri siber suç kapsamı içine alınmalıdır.
Ancak görüldüğü kadarıyla Avrupa hükümetleri bu rapora karşı oldukça ilgisiz davranmakta. Raporun yazarlarından birisi bu ilgisizliğin kendisini çok şaşırttığını ve FISA maddelerinin demokratik haklarını kullanmak isteyen her Avrupa Birliği vatandaşının aleyhinde olduğunu ve ABD hükümetine uluslararası ilişkilerde kendi çıkarlarını ön planda tutmak için açık çek vermiş olduğunu söylüyor. Bir Avrupa Birliği vatandaşlık ve temel haklar kuruluşunun başkanı ise Avrupa Birliği kanun koyucularının ya FISA’yı anlamadıklarını veya ABD’ye karşı gelmekten korktuğunu ifade ediyor.
ETİKETLER : Sayı:904

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics