Yazarlar 14 TEMMUZ 2014 / 08:06

Bulut nedir, KOBİ’ler için neler sağlar?

“Bulut bilişim (Cloud computing) veya işlevsel anlamıyla çevrimiçi bilgi dağıtımı; bilişim aygıtları arasında ortak bilgi paylaşımını sağlayan hizmetlere verilen genel ad. Bulut bilişim bu yönüyle bir ürün değil, hizmettir; temel kaynaktaki yazılım ve bilgilerin paylaşımı sağlanarak, mevcut bilişim hizmetinin; bilgisayarlar ve diğer aygıtlardan elektrik dağıtıcılarına benzer bir biçimde bilişim ağı (tipik olarak internetten) üzerinden kullanılmasıdır.”

Çok bilinen bilgi kaynağı Vikipedi’de bulut bilişimle ilgili gelen sayfadaki ilk paragrafla başladım yazıma. Bulut kavramı ilk olarak 60’ların başında telaffuz edilmeye başlanan aslında çok da yeni olmayan bir konu. Günümüzde ise geldiği boyut nedeniyle KOBİ’ler bu konuya çok da sıcak bakmıyor. Güvenlik, KOBİ’leri ürküten ilk etken. Zira KOBİ’ler özellikle şirket bilgileri tarafında buluta güvenmiyor ve onlara anlatıldığı kadarıyla bu güvensizliklerinde pek de haksız sayılmazlar.

Peki, KOBİ’leri bulut teknolojilerini kullanmaya nasıl ikna edeceğiz? Öncelikle çok doğru bir bulut tanımı yapmamız gerekiyor. Özel bulutun, genel bulutun ve melez bulutun ne olduğunu ve bunlardan nasıl faydalanabileceklerini anlayan KOBİ’lerin konuya daha sıcak bakacağı bir gerçek.

Bulut bilişim, bilgi teknolojileri sektöründe inanılmaz bir değişim ve dönüşüme yol açıyor ve bu sayede kurumların daha hızlı hareket etmelerine, iş gruplarının daha yenilikçi olmalarına ve aynı anda maliyetlerini düşürmelerine fırsat sağlıyor. Aslında bu cümle bile konuyu özetlemeye yetiyor. Öte yandan ülke ekonomimizin en büyük yükünü KOBİ’lerin çektiğini düşünürsek KOBİ’lerin sektör bağımsız teknolojiye olan ihtiyaçları da karşımıza tüm çıplaklığıyla çıkıyor.

Veriler güvenli bulutların gölgesinde depolanıyor. Bulut bilişim çözümlerinde özellikle KOBİ’ler tarafında veri güvenliği endişesini gidermek için uçtan uca güvenlik seviyelerinin bütünleştirildiği tümleşik altyapılar tercih ediliyor. Bağımsız sanal altyapıların oluşturulması, güvenlik açıklarını ortadan kaldıracağı gibi doğru zamanda doğru kişinin doğru bilgiye ulaşmasını da sağlayabilir. Buradan hareketle tüm bu çalışmaların yapılması ve bunların küçük ve orta ölçekli şirketlere doğru dille anlatılması onların bulut teknolojilerine bir nebze daha yaklaştıracaktır.

En başta da söylediğimiz üzere KOBİ’ler ülke ekonomimizin en önemli itici gücü. Teknolojiden ve buluttan uzak bir KOBİ, boşa geçirdiği her saniyede hem kendi hem de ülkesi adına para kaybettiğinin bilincinde olmalıdır.
ETİKETLER : Sayı:980