Yazarlar 08 OCAK 2012 / 14:48

Cloud nedir? Bir tane de ben alsam? - Son

Son yazımda, “Bulut uygulaması önyüzü aracılığı ile kullanıcıya servis verirken, alt katmanlarda çalışan tüm CPU, RAM, depolama, ağ gibi tüm BT bileşenlerinin tamamen otomatik olarak uygulamaya hizmet ettiği canlı bir BT yapısından bahsediyorum” noktasında kalmıştık.
İşte bu noktada, yönetimini de kendisi yapan bir veri merkezinden bahsetmeye başlıyoruz. Uygulamalar tarafından bakıldığında iş sürekliliğinin garanti edildiği bulut bilişim, binlerce sanal sunucu konuşulduğu andan itibaren, tamamen otomatik olarak kendi yöneten bir veri merkezi altyapısı da gerektiriyor.
İdeal bulut bilişim veri merkezinde, herhangi biri felaket senaryosu sonucu çöken bir uygulama bileşeni düşünün. Veri merkezi, uygulama zaten felaket senaryolarına uygun geliştirildiği için (verilen bir anda hiç bir durum bilgisi saklamayacak şekilde “stateless” geliştirildiği için) hızla mevcut bağlantıları başka bir ön yüz sunucusuna devretmeli. Daha sonra da kendi kendini iyileştiren bir canlı organizma gibi, tamamen otomatik olarak çöken uygulama bileşenini (önyüz, veritabanı, ara katman vb. sunucusunu), 1-5 dakika içinde hızla aynı şekilde kurup, uygulamanın alt seviyede kullandığı kaynaklardan birisi olarak yerine geri döndürmesi gerekiyor. Tüm bu işlemlerin tamamen otomatik olarak yapılması, bu boyuttaki bir veri merkezinin kendi operasyonunu kesintisiz olarak devam ettirebilmesi için gerekli.
İşte bu canlı mekanizmayı hayata geçirebilmek, veri merkezlerine uçtan uca hizmet götürebilen yeni nesil sistem bütünleştiricilerin işi. Üst seviyeden bakıldığında, bu görevi başarabilmek için aşağıdaki gibi bileşenler gerekecek gibi duruyor:
“ BB için yeni nesil uygulama geliştirme ortamı
“ BB müşterisi için “kendi kendine yönetim” sistemi
“ BB için çoklu müşteriye hizmet edebilen (multitenant) veritabanı sistemleri
“ BB için sunucu işletim sistemi, kimlik yönetimi hizmetleri
“ Sanallaştırma sunucusu - yönetim uygulaması
“ Bu sistemlerin otomatik - bütünleşik çalışabilmesi için orkestrasyon sistemi
“ Bu orkestrasyon için bulut uygulaması yaşam boyu döngüsü; servis, operasyon yönetimi ve felaket kurtarma senaryolarına ait süreçlerin dokümantasyonu ve otomatikleştirilmesi.
ETİKETLER : Sayı:853