Yazarlar 17 ŞUBAT 2014 / 08:11

CMMI uyumlu süreçlerin başarısı

CMMI bir süreç değil, süreçlerin gerçekleştirilmesinde yol göstericidir. Başarının tanımlı süreçlerle sağlanabildiği ilkesine dayanan bir olgunluk modelidir. CMMI’da işler insanlarla değil, süreçlerle yönetilir. Süreçlerde rol ve sorumluluklar tanımlanır ve yapılan tanımlamalar doğrultusunda süreç kullanıcıları süreçlerin işletilmesini sağlarlar. Süreç yöneticileri ise kullanıcılardan gelen geri bildirimleri kullanarak süreçlerin daha da geliştirilmesine katkıda bulunurlar.
Yazılım süreçleri proje sırasında duruma göre işletilmez. Yazılım geliştirme içindeki organizasyonda yer alan kişilerin rol ve sorumluluklarının bellidir. Yöneticiler sürekli kriz çözmekle uğraşmaz.
CMMI uyumlu süreçleri olan şirketlerdeki başarı oranının yüksek olması, kurumun çalışma kültürü ile alakalıdır. Her yeniliğin gelişmesi zaman ister bununla birlikte önemli olan, uyum konusunda üst yönetimin kararlılık gösterebilmesidir. CMMI uyumlu çalışmaya uyum sağlamak da zaman ister.
CMMI 3 ile başarı yakalanması için:
1. Zorlukla karşılaşılsa bile süreçlerden vazgeçilmemelidir. Yetersiz kaynak ve zaman baskısı nedeni ile süreç uyumsuz yazılım mühendislik süreci işletilmemelidir.
2. Süreçlerin ayak bağı olduğu değil, nitelikli yazılım için faydalı olduğu düşünülmelidir.
3. CMMI 3 seviyesinde, her projede farklı süreç tanımlama serbestliği yoktur. Süreçler standarttır ve projeden projeye farklı uygulanmaz. Her proje için süreçlerde tanımlananın dışında, farklı farklı uygulamalar olmamalıdır.(Projeler arasında çok minör değişiklikler olabilir bu farklılıklar da muhakkak uyarlama kurallarında tariflenmiş olmalıdır.)
4. Süreçlere uygun yazılım mühendislik faaliyeti uygulatılmasından sorumlu bölümler, görevlerini yerine getirmelidirler.
5. Gözden geçirmeler ve düzeltici önleyici faaliyetler uygulanmalıdır.
6. Gözden geçirme faaliyetlerinde tespit edilen uygunsuzluklar/süreç uyumlu çıktılar için, ödül/ceza mekanizması uygulanmalıdır.
7. Nitelikli istatistiklerle doğru ölçümleme yapmanın yolu, standart uygulamalardan geçer. Standart uygulamalarla, CMMI 4 seviyesine zemin hazırlanmalıdır.
CMMI almaya çalışan şirketlerin, CMMI uyumlu süreçlerle yazılım mühendislik süreçlerini işletiyor olmanın faydasını tüm çalışanlara kazandırması gerekir. En üst yönetim seviyesindeki kişilerden en alt seviyedeki personele kadar, bilinç ve farkındalık yaratılmazsa, bir başarıdan söz etmek mümkün değildir.
Şirketlerin hedefi; CMMI sertfikası almak değil, CMMI uyumlu süreçleri işleterek, kaliteli yazılım mühendislik süreci uygulamak olmalıdır. Tüm şirket çalışanları da bu bilinçle çalışmalıdır.
Genellikle sonuca gidenler takdir edilir ancak hem doğru yapıp hem de sonuca gidenler takdir edilirse, bir standardizasyon ve bu standardizasyonun devamlılığı sağlanır. Günü kurtarmak davranışından kaçınılıp, doğruyu özendirmek gerekir.
ETİKETLER : Sayı:959

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics