Yazarlar 23 ŞUBAT 2015 / 07:04

Çocuklardan öğrence yazılımı

Yazılımı ilkokulda öğretmeye başlamak, “yenilik” olmaktan çıktı. Türkiye’de bile bazı bilişim şirketleri vasıtasıyla özel okullarda bu uygulama başladı. Şimdi eğitimde yenilikçilikte bir sonraki aşamaya geldik: Küçük öğrenciler, ders konularını oyunlaştırarak yazmayı öğrenecekler.

Dersin temel içeriğini hocaları belirleyecek, ama o içeriği oyunlaştırarak, dersi bir öğrence/eğitlence (infotainment) biçimine, çocuklar sokacak. Hem de bunu, “derste,” yani okuldaki eğitimleri sırasında laptop, telefon ve tabletlere uygulanacak şekilde yapacaklar. Dersin içeriğini çocuklar (hocalarının gözetiminde) kendileri yaratacaklar.

Bu, AB 2020 Ufuk Programı kapsamında, 3.2 milyon Euro bütçeli bir proje. Adı: Kimse Geride Kalmasın (No-one Left Behind). Çocuklar çeşitli akademik konularda (tarih, matematik, fen, dil, coğrafya, toplam 12 konuda) yaratıcılıklarını, sosyal becerilerini ve öğrence niteliği olan bir yazılımı ortaya çıkartma yeteneklerini harekete geçirecekler. Böylece, dersin içeriğini sesle, grafikle, videolarla destekleyerek çok boyutlu bir öğrence ortamı oluşturacaklar. Değer yaratacaklar. Problem çözecekler. Değer de, çözüm de onlara “ait” olacak. Bunun, çocukta yaratacağı hazzı ve özgüveni düşünün.

İngiltere, Avusturya ve İspanya’da 5 okulda pilot proje olarak başlatıldı. 8-17 yaş grubunda 600 öğrenci katılıyor. 2,5 yıl sürecek projeye başka ülkeler de katılacak.

Proje eşgüdümünü İngiliz Nottingham Trent Üniversitesi yapıyor. GameCity adlı her yıl video oyun festivali düzenleyen bir kurum da var. Ayrıca İspanya’dan bir şirket ve üniversite, Zed Worldwide, Avusturya’dan Graz Ü ve Almanya’dan Stuttgart Medya Ü de projenin yürütülmesinde faal olacak.

İlkokul öncesinden başlayarak, çocuklara yazılımın temel ilkelerini öğretmeye başlamak işin birinci aşamasıydı. İkinci aşama, bu becerileri kazandırarak, video oyunu tasarlamak ve geliştirmekti. Ama, AB 2020’nin projesi işin üçüncü aşamasına odaklı: Örgün eğitim amacıyla, ders içeriğini, öğrence biçiminde bizzat çocuklara tasarlatmak.

Böyle bir şey, hükümetlerin, “böyle bir şeye” ihtiyaç olduğunu fark etmesi ve uygun kararı almasıyla mümkün oluyor. ABD ve İngiltere, yazılım eğitimini en erken yaşlara indirmede öncü olmadı mı?

Türkiye’de 6-15 yaş arası çocuklarda bilgisayar kullanma yaşı ortalama 8. Ama 6-10 yaş grubunda ortalama bilgisayar kullanmaya başlama yaşı 6 (TÜİK, 22.08.13). Ülkemizde, şu yukarda okuduğunuz haberdeki uygulama için uygun nüfus var, ama sadece uygun nüfus var.

 
ETİKETLER : 1010

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics