Yazarlar 11 NİSAN 2010 / 18:00

Diğer ayaklar da koşacak mı?

Türkiye ekonomisinde önemli bir yere sahip...

Türkiye ekonomisinde önemli bir yere sahip olan KOBİ’lerin e-dönüşümlerinin gerçekleştirilmesi, daha verimli ve rekabetçi bir yapıya kavuşmaları bu işletmeler kadar ülkemizin gelişimi açısından büyük önem taşıyor. Daha önceki yazılarımızda da sıkça değindiğimiz gibi, hayata geçirilmesi çok zor olsa da bu konuda birçok proje gündeme geldi. Ama bu projelerin başarısı, ilgili tüm oyuncuların gösterecekleri performansa bağlı. Bu konuda sacayaklarından birini bilişim şirketleri oluşturuyor. TÜBİSAD, bu konuda gerçekleştirdiği bir anket doğrultusunda, kendine düşen görevleri belirlediğini ve çalışmalara başladığını geçtiğimiz hafta düzenlediği bir toplantıyla kamuoyuna duyurdu. Peki diğer ayaklar (Sanayi Bakanlığı, KOSGEB, TOBB, sanayi ve ticaret odaları, sektörel STK’lar) bu konuda kendilerine düşen görevleri belirlediler mi?
Bu oyunculardan bir tekinin bile düşük performans göstermesinin, sadece KOBİ’lere değil Türkiye’nin kalkınmasına darbe vuracağından kimsenin kuşkusu olmasın.
ETİKETLER : Gündem Sayı:766

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics