Yazarlar 13 EKİM 2014 / 13:59

Dijital Hindistan yolda...

Hindistan hükümeti, 1.2 milyar nüfusun 800 milyonuna genişbant internet hizmeti sağlamaya karar verdi. Fatura 17 milyar Dolar. Genişbant, fiber hatla sağlanacak. En azından şimdilik, Hindistan’ın, uzak yerlerine uydudan genişbant iletilecek mi belli değil. 50 bin köye ilk fırsatta, 100 bin köye gelecek yıl, toplam 600 bin köye 3 yıl içinde genişbant gidecek. Bu iş için kaç yüzbin kilometre hat döşeneceği de belli olmadı. Genişbantın 512 Kbps olacağı tahmin ediliyor. Hindistan’da şu sırada genişbant fiber kullanımı % 1.2, mobil genişbantta % 3.2. Ancak, memleketin muazzam geniş ve 1.2 milyar nüfus olduğunu, ingilizcede “Alt Kıta” diye tanımlandığını hatırlamak şart.

Ortada ayrıntı yok, hükümet kararı var. Bu kadarıyla bile karar, Hindistan’ın kaderini değiştirecek nitelikte. Dünyanın en yoksul, gelir adaletsizliği en yüksek, eğitimde fırsat eşitsizliğiyle ünlü, bir yanda en rekabetçi teknik üniversitelere sahipken, öte yanda milyonlarca kişinin eğitim yüzü göremediği bu çok tezatlı ülke, 800 milyonun genişbanta kavuşmasıyla bir “sıçrama yapma” fırsatı yakalayabilir.

Hükümet, bu devasa proje için 10 CIO “atayacak.” Ayrıca, “üst düzeyde sorumlu” 4 siyasetçi, eşgüdüm sağlayacak. Konunun bayraktarlığını Başbakan Narendra Modi yapıyor. Başbakan, ülkesindeki parti liderleri içinde, internet ve sosyal medya kullanımında açık ara önde. Bunu sadece gösteriş için değil, aşırı milliyetçi Baharatiya Janata (BJP) Partisi’nin ideolojisini pekiştirmek için de gayet bilinçli bir şekilde yapıyor. Geçen Nisan’daki seçimde 30 yaş altındaki seçmenler, tüm seçmenlerin % 30’uydu. 18-19 yaşında ilk kez oy kullanacak seçmen sayısı 23.1 milyondu. Nüfusun bu % 3’üne Modi ve ekibi, onların “anladığı” dille, sosyal medya üzerinden yüklendi. Sonuç: Modi, parlamentoda büyük bir çoğunluk sağladı. Muhalefet silindi.

Seçim kampanyası sırasında Modi’nin her mitingi, her konuşması, anında bütün ülkede cep telefonlarından canlı dinlenebiliyordu.  Ülkede 600 milyon cep abonesi, 100 milyon Facebook, 33 milyon Twitter kullanıcısı, 252 milyon internet abonesi var. En az 84 milyonu kırsal kesimde yaşıyor. Kullanıcı sayısı ABD abone sayısına yakınsa da, Hindistan nüfusunun % 16’sından ibaret. Zaten kırsal kesimde internet yaygınlığı % 8.6, kentlerde % 37.4.

McKinsey’in Aralık 2012 verilerine göre “internet ekonomisi” Hindistan’ın GSYH’sine % 1.6 katkı yapıyor: Parasal karşılığı 30 milyar Dolar.

 
ETİKETLER : 991