Yazarlar 17 OCAK 2010 / 18:00

Dünya Ekonomik Forum Global BT Raporu 2009

Dünya Ekonomik Forum için, 2001 yılından beri INSEAD tarafından akademisyenler, araştırma kuruluşları, Dünya Bankası gibi dünya çapındaki 150 kuruluşun desteği ile hazırlanan Global BT Raporu (Global Information Technology Report) bu yazımızın konusu.
Cisco Başkanı John Chambers’ın açılış yazısını kaleme aldığı rapordan, DEF başkanı Klaus Schwab’ın giriş yazısını kısaltarak aktarıyorum:
2009 yılında da, büyüme, gelişme ve modernizasyonun katalisti olması sebebi ile, bilişim teknolojileri ülkelerin gelişimi ve rekabetçi olmaları için en önemli güç durumunda. Gelişmiş ülkelerin başarı öykülerine baktığımızda, ürünlerin verimli süreçler ile uygun fiyata üretilmesi ve mükemmelliğe ulaşması için BT’nin en önemli yapıtaşı olduğunu görüyoruz. Bu örnekler, gelişmekte olan ülkelere de yol gösteriyor ve bir üst ekonomik lige çıkmaları için yol gösterici oluyor.
Dünya BT Raporu, BT’nin ülkelere katkısının gösterilmesi konusunda referans olmuştur. Vatandaşlar, iş hayatı ve devlet açısından, ülkelerin BT’den tam olarak faydalanması için gereken alt başarı faktörlerini gösteren Networked Readiness Index (NRI), kanun koyucular ve hükümet yönetimleri için hem ülkelerinin gelişimini gözlemlemeleri, hem de kalkınma planları için önemli raporlardan biri haline gelmiştir.
Dünya ekonomisinin yüzde 98’ini temsil eden 134 ülke ekonomisi 2009 yılında incelenmiştir. 134 ülkenin BT analizini 70’den farklı gösterge aracılığı yapan raporun, ekonomilere katkıda bulunmasını diliyorum.
BT gelişmişliği ve yaygınlığını gösteren dünya sıralamada Danimarka 1., İsveç 2., ABD 3. durumda. Singapur 4, İsviçre 5, Finlandiya 6, İzlanda 7, Norveç 8, Hollanda 9, Kanada 10. sırada bulunuyor. Estonya, Malta, BAE, Katar, Jamaica, Kuveyt, Tunus,Yunanistan gibi ülkelerin gerisinde kalan ülkemiz ise 61. sırada.
406 sayfalık raporun sonuçları üzerine daha detaylı analizleri, ülkemizin çeşitli alt kriterler açısından dünya sıralamasını, bu rakamların bazı neden ve sonuç ilişkilerini ise bir sonraki yazımda ele alacağım.
ETİKETLER : Sayı:754

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics