Yazarlar 17 EKİM 2010 / 18:00

e-Devlet yönetim modelimiz için gözlemler

TÜSİAD, birkaç hafta önce “Türkiye için e-Devlet Yönetim Modeli’ne Doğru: Mevcut Durum Değerlendirmesi ve Öneriler” başlıklı bir raporu kamuoyuyla paylaştı. ODTÜ EDMER yöneticileri tarafından hazırlanan raporun ‘Gözlem ve Öneriler’ başlığı altında, benim de hararetle desteklediğim konular ele alınmış. En kritik konuları özetle paylaşıp bu konuda bir kamuoyu oluşturmak gerektiğine inanıyorum.
e-Dönüşüm Türkiye projesinin daha etkin bir biçimde yürütülebilmesi için e-Yönetim yapısının temsil düzeyinin yükseltilmesi gereklidir.
e-Devlet uygulamalarında özel hayatın gizliliğinin göz önünde bulundurulması ve kişisel verilerin yetkisiz kişilerin eline geçmesinin önlenmesi açısından güvenliğin sağlanması zorunludur.
Türkiye’de yürütülen e-Devlet çalışmalarında, AB standartları, ISO standartları ve endüstri standartlarından yararlanılması; süreçlerin daha etkin bir şekilde yürütülmesi, iş tekrarının önlenmesi açısından önem taşıyor.
e-Devlet çalışmalarında yerel yönetimlerin görev ve sorumluluklarının gözden geçirilmesi ve yerel yönetimlerin katılımının desteklenmesi gerekiyor.nuray_suman
ETİKETLER : Gündem Sayı:792

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics