Yazarlar 09 MAYIS 2010 / 18:00

Eğitimcinin hali

OECD ülkelerinde ilköğretim 6-7-8. sınıf  öğretmenlerinin durumunu inceleyen Uluslararası Öğrenme Araştırması’nın (Teaching and Learning International Survey TALIS) Türkiye Ulusal Raporu yayınlandı. Türk ilkokul öğretmenlerinin durumunu 188 sayfada anlatan rapordan birkaç veri:
l Öğretmenlerimiz son 1.5 yılda ortalama 12 gün süreyle mesleki gelişim etkinliğine katılmış. Bunların yüzde 72’si, konferans ve seminerler. Yüzde 64’ü çalıştaylar.
l Öğretmenlerin yüzde 75’i bu tür eğitim etkinliklerinin mesleki gelişimlerinde etkili olmadığı görüşünde.
l Öğretmenlerin yüzde 55’i daha fazla mesleki gelişim etkinliği istemiyor.
l Yüzde 54’ü, eğitimde bilgi iletişim teknolojilerini kullanma becerilerinin geliştirilmesine ihtiyaç duyuyor.
l Yüzde 62’si özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilere öğretim konusunda mesleki gelişime ihtiyaç duyuyor.
l En fazla 29 yaş ve altındaki öğretmenlerin yarısından fazlası mesleki eğitim etkinliklerine katılmak istiyor. Yaş ilerledikçe yeni şeyler öğrenme isteği azalıyor. Kendilerini daha yeterli buluyorlar.
l Ama, öğretmenin eğitim düzeyi ne kadar yüksekse, mesleki gelişim etkinliğine katılma arzusu o kadar artıyor. Lisansüstü eğitim almış öğretmenlerin yarısı “evet, daha eğitim istiyorum” diyor.
l Mesleki gelişim etkinliğine katılmıyorum çünkü bana uygun olanı yok diyenlerin oranı yüzde 44. Bakanlığın planladığı etkinlikler acaba bir ihtiyaç analizine göre yapılmıyor mu?
l Katılmayanların diğer gerekçeleri: Yüzde 39 ders saatim çakıştığı için. Yüzde 32 ailevi sorumluluğum fazla.
l Kadın öğretmen oranı yüzde 55 olduğu halde, okul müdürlerinin yüzde 91’i erkek. Oysa diğer TALIS ülkelerinde bu ortalama yüzde 44.
ETİKETLER : Sayı:770

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics