Yazarlar 16 MART 2015 / 07:37

Endüstri 4.0 - "Internet of Things"in Endüstri ile karşılaşmasıHitachi, Ltd Avrupa CEO'su Klaus Dieter Rennert:


"Internet of Things" (IoT) kavramından anladığımız, teknoloji kullanımı ile hayatımızı kolaylaştıran ve daha verimli hale getiren birbirine bağlı evler ve akıllı cihazlar aklımıza gelir. Ancak teknoloji üretime uygulandığında gelişim potansiyeli büyüktür; bütün bir tedarik zincirinin optimum hale getirilmesi ve sorunları gerçekleşmeden önce belirleyen önleyici analitiklerden tek bir üretim tesisinde enerji maliyetlerinin azaltılmasına kadar.


Bir üretici birden fazla makineyi birbirine bağlayarak bağımsız olarak birbiriyle iletişim kuran, eşzamanlı olarak çalışan ve operatör ihtiyacını önemli miktarda düşüren akıllı ağlar oluşturabilir. IoT, sistem mantığı ve büyük veri uygulamalarıyla Endüstri 4.0 olarak adlandırılan bu üretim dönüşümü, Alman hükümeti tarafından doğrudan desteklenmektedir. Fabrika ortamında büyük miktarda gerçek zamanlı büyük veriden faydalanan Endüstri 4.0, buhar makinesi, taşıma bandı ve bilişim teknolojisi ile otomasyonun ilk aşamasından sonra "dördüncü sanayi devrimini" temsil etmektedir.


Şirketler, operasyonlarını geliştirmek ve geleneksel sektörlerin karşılaştığı zorlukların üstesinden gelebilmek için BT'nin avantajlarından faydalanmaya başlamıştır. Frost & Sullivan, Sosyal Yenilikçiliğe yönelik küresel hareketteki verimlilik eksikliğini doldurmak için Endüstri 4.0'ın önemli bir fırsat olarak görüldüğünü vurgulamaktadır. Frost & Sullivan Sosyal Yenilikçiliği “teknoloji ve yeni iş modellerinin bireyler ve toplumların yaşamlarına gerçek pozitif değişimler getirmek ve paylaşılan değerler oluşturmak için kullanılması’ olarak tanımlamaktadır. Sosyal Yenilikçilik tüm paydaşlar için paylaşılan bir değer yaratmaktır. Sosyal Yenilikçilikle ilgili farklı yorumlar bulunuyor olsa da ortak bir tema ortaya çıkmaktadır: bütünleşme. Eskiden tek bir sektör için ortak olan teknolojiler artık birçok alana uyarlanmaya başlamıştır. BT dünyasının otomotiv sektörüyle nasıl bütünleştiğini görmek için araç içi eğlence, navigasyon ve otomatik sürüş sistemlerindeki gelişmelere bakmamız yeterli olacaktır.

Bütünleşme sadece teknoloji değil, aynı zamanda yeni iş modelleri demektir. Eskiden birbirinden tamamen ayrı olarak görülen sektörler artık bütünleşmekte ve toplumda çığır açan değişiklikler sağlayacak yeniliklerle sonuçlanmaktadır. Örneğin, sağlık hizmetlerinde dijital görüntülemeyi de dikkate alabilirsiniz. Tüm bunlar Endüstri 4.0'ın destekçilerinin inandıklarına vurgu yapar: BT'nin endüstride akıllı üretime olanak tanıması her seviyede kayda değer olumlu değişim sağlayacaktır.

IoT tüm sektörleri etkileyecektir ancak üretim, kamu hizmetleri ve havacılık gibi sanayi sektörlerini ciddi bir şekilde değiştirme potansiyeli dikkat çekmektedir. Üretim yapan şirketler, bilgiye dayalı kararlar vermek ve daha verimli operasyonlar için analitikten faydalanacaktır. IoT, büyük veri analizleri ve ‘her zaman açık’ IP ağları ilk kez olarak üreticilerin operasyonlarının içeriğini tam olarak anlamalarına olanak tanıyacaktır. Üreticiler, beklenmedik olayları tahmin etmelerine, teşhis etmelerine, tepki vermelerine ve yanıtlamalarına yardımcı olacak bilgiye erişim sağlayacaktır. Yüksek anlayış varlıklarının kullanım ömrünü uzatmalarına, ender kaynakların israfını azaltmalarına ve ayrıca ürünlerini piyasaya sunma sürelerini kısaltmalarına yardımcı olacaktır.

En güncel IDC İmalat Bilgileri Raporu üreticilerin seçeneklerini değerlendirmiştir ve süreçler ve ürünler için IoT uygulamalarının gelecekte refah için vazgeçilmez olduğunu tespit etmiştir. Aynı zamanda üreticilerin IoT'nin işletme maliyetlerini düşürmesi yönünde yüksek beklentileri olduğu da görülmüştür. Rapora göre 2020 yılına kadar kurumsal süreçlerin neredeyse yarısında otomatik veri toplama (DAQ) sistemleri ve dörtte birinde kendi kendini düzeltme becerisi olacaktır.

Endüstri 4.0'ın vaatlerini yerine getirmek için kurumsal sistemler, sensör tabanlı IoT teknolojileri ile iletişim kurabilecek ve onları takip edebilecek şekilde değiştirilmelidir. Bununla birlikte ayrı ayrı olarak mevcut ve imalat, lojistik, satın alma, sipariş ve diğer sistemlerin tek bir sistemine entegre edilmesi üretimden sorumlu yöneticiler için zorlayıcı bir görev gibi görülmektedir.

Avrupa'da Hitachi tarafından sağlanan Global e-servis sistemi, varlık sahiplerinin varlıklarının güncel durumundan haberdar olmalarını sağlamak için BT'den faydalanmaktadır. E-servis, tesis ekipmanlardan veri toplama ve izlemeye yardımcı olarak veri analiziyle optimum kaynak verimliliği sağlar. Land and Water Group Plant Hire, müşterilerinin çevre üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmalarına ve operatör maliyetlerini düşürmelerine ve kontrol etmelerine (küçük ve yerel şirketler için kritik önem taşıyan bir gereksinimdir) yardımcı olmak için Hitachi’nin Global e-Service sistemini kullanmaktadır. Merkezi ve bağlantılı bir servisle operatörlere filolarının performansı, durumu ve lojistiğinin eksiksiz ve net bir resmini sunan Hitachi, teslimat tarihleri ve bütçelerini karşılayabilmeleri için operatörleri ihtiyaçları olan bilgilerle güçlendirmektedir.

Daha akıllı sistemlerin benimsenmesi, kullanıcıların verim düşüşlerini belirlemesine ve düzeltici önlemler almasına yardımcı olur. Bir sistemdeki verimsizlik ortadan kaldırıldığında işletme tasarruf sağlayabilir ve bu tasarrufu işini büyütmek için kullanabilir. Tasarruflar sadece finansal değildir. Akıllı bir sistem zamandan tasarruf sağlayabilir, ekipman üzerindeki yükü azaltabilir ve işgücünün optimum hale getirilmesini sağlar. Gerçekte, önleyici analitik envanteri ve tedarik zinciri görünürlüğü gibi araçlar sunan akıllı bir sistem, bir sistemde beklenen maliyetleri azaltmaya yardımcı olabilir. Bu, Endüstri 4.0 ve Sosyal Yenilikçiliğin anahtarıdır. Hitachi, Endüstri 4.0'e şevkle yaklaşmaktadır; çünkü teknolojik gelişmeler, endüstri trendleri ve sosyal ihtiyaçlar bir araya geldiğinde değer paylaşım fırsatı en üst düzeye çıkar.

 
ETİKETLER : 1013

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics