Yazarlar 18 EYLÜL 2015 / 14:59

ERG Eğitim İzleme Raporu 2014-15

Sabancı Üniversitesi bünyesindeki Eğitim Reformu Girişimi’nin yeni raporundan bazı başlıklar:

*2014’te ülkede 18-24 yaş erkeklerin % 35’i orta öğretimini tamamlamadan ayrıldı. Bu oran, kadınlarda % 41.

*Özel ilkokullarda öğrenci sayısı 2013’e göre % 10 arttı. Devlet okullarında % 3 azaldı. Orta okul düzeyinde özel öğreni sayısı % 15 arttı. Devlet okullarında % 5 azaldı. Maddi durumu daha iyi olan daha çok aile, çocuklarını özelde okutuyor. Maddi durumu iyi olmayanlar devlet okullarına gönderiyor. Rapora göre bunun nedeni, “devlet okullarına güvenin azalması.” Bu durum, eğitim sisteminde zaten var olan eşitsizliği artırmaya devam eden bir olumsuzluk.

*2012 verilerine göre 6-17 yaş grubundaki çocukların % 2.9’u (450 bin kişi) hem çalışıyor, hem okuyor. Bu yaş grubunda 7 milyon çocuk ise okula devam ederken ev işlerine de yardımcı. Okula düzenli gidemiyorlar. Okulu terk olasılıkları daha yüksek.

*Tarlada çalışan 18 yaş ve altı çocukların % 50’si eğitimlerini terk etmiş.

Eğitimine devam edenlerin % 57’si okula düzenli devam edemiyor. Tarlada çalışmayan çocuklar için eğitimi terk oranı % 21. Okula düzenli devam etmeme oranı % 43. Çocukların yaşları arttıkça eğitimi terk etme olasılıkları artıyor. Bu oran, kızlar için her yaş grubunda erkeklere oranla daha yüksek...

*Rapordaki referanslardan Mevsimlik Tarım İşçiliği 2014 araştırmasından: 5-11 yaş diliminde okula gitmeyen erkek oranı % 6.8, kadın oranı % 12.7. Yaş dilimleri ilerledikçe, 19-25 yaş grubunda kadınlar arasında % 95 olan eğitimi terk etme oranı, erkeklerde % 86. Kadın - erkek arasındaki eşitsizlik en küçük yaşlardan başlıyor, üniversite çağına kadar sürüyor. Sonra da hayat boyu sürüyor. [Şekil 36, s.89]

 
ETİKETLER : 1039

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics