Yazarlar 07 EKİM 2013 / 08:06

ERG yorumuyla TIMMS

Matematik ve Fen Bilimlerinde Uluslararası Eğilimler 2011 (TIMMS) başlıklı, 4 yılda bir yenilenen küresel araştırmayı Eğitim Reformu Girişimi (ERG-Sabancı Üniversitesi), Türkiye verilerini değerlendirerek “Eğitim İzleme Raporu 2012” başlığıyla yayınladı. (Orijinal rapor Aralık 2012’de çıkmıştı).
TIMMS için 4 ve 8. sınıf öğrencileri, matematik ve fen sorularını doğru-yanlış olarak değil, analitik hesap yaparak yanıtlamak zorunda.

* Türkiye, 4. sınıf matematik ölçümünde 35/50. sırada (puan: 469). Üstte Polonya, altta Azerbaycan. Baştakiler: Singapur (606 puan). Kore (605). Hong Kong (602).
* Türkiye, 8. sınıf matematik ölçümünde 24/42. sırada (puan: 452). Birleşik Arap Emirlikleri üstte, Lübnan altta.
ERG’in “çok kibar” diliyle sayfa 25-26’dan satırlar:
* Öğrenciler ya çok iyi ya da çok kötü performans göstermeye eğilimlidir. Dağılımın iki uçta bu kadar toplanmış olması, Türk eğitim sisteminde eşitsizliğin önemli bir sorun olduğuna işaret eder.
* Türkiye’nin ileri düzey yeterlik ve düşük düzey altı yeterlik varyans yüzdeleri arasındaki çarpık dağılımın altını çizmek gerekir. İleri düzey yeterliklerde tüm ülkeler ortalaması ya da daha üzerinde performans görülürken, düşük düzey altında kalan öğrenci yüzdesi tüm ülkeler ortalamasının üzerindedir..
* Annenin eğitim düzeyinin tüm öğrencilerin başarı puanları ile doğru orantılı olduğu gözlemlenmektedir. Bu durum özellikle kız öğrenciler için geçerlidir. Annenin eğitim düzeyi arttıkça, kız öğrencilerin başarı puanlarının erkek öğrencilerin puanlarına oranla daha çok yükselme ihtimali olduğu görülmektedir.
* Sosyoekonomik dezavantajın, öğrenciye başarısızlık olarak geri dönmesi, ülkenin kalkınma politikası ve gençlerin geleceği açısından
olumsuz bir durum ortaya çıkarmaktadır.
ETİKETLER : Sayı:941

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics