Yazarlar 02 ARALIK 2013 / 08:17

ERP’ye geçişte karar ya da sıçrama

ERP’nin gelişmiş ülkelerdeki ve Türkiye’deki kullanım alanı ve oranın karşılaştırdığımızda, arada uçurum olarak nitelendirilebilecek bir fark olduğu söylenebilir

Gelişmiş ülkelerdeki doyum, küresel pazarda yer alan ERP üreticilerini, yeni teknolojiler kullanmaya ve “yerine koyma” pazarı (replacement market) olarak adlandırılan alandaki rekabet yarışında öne çıkarmaya zorlamıştır. Bulut bilişim (cloud computing), mobil uygulamalar (mobile apps), bellek içi (in-memory), sosyal ağlar ile bütünleşik ERP (social ERP) gibi tanımlar adı altında, teknoloji araçları kullanılmaya başlanmıştır.
Türkiye’de ise, işletmeler içerisinde ortalama yüzde 20 olan ERP kullanımı dikkate alındığında, sadece bu oran içerisinde yer alan işletmeler için yeni teknoloji ve ürünlerin anlamı olacaktır. Peki ya diğerleri!
Henüz kurumsallaşmasını tamamlamamış, süreçleri belirsiz ya da tam olarak tanımlanıp uygulanamayan, bütünleşik bir yazılımı kullanabilecek altyapı ve insan kaynağı ile kullanım kültürü ve bilincine sahip olmayan işletmeler bu durumda ne yapmalı? Açıkça bilinmelidir ki yukarıda sayılan özelliklerden herhangi birine sahip işletmelerdeki ERP projeleri, içerisinde çok fazla risk barındıran ve sonu genellikle başarısızlıkla sonuçlanan projelerdir.

Peki ya diğerleri! Kısıtlı fonksiyonlar ile dar bir çerçevede yazılım kullanan (geleneksel finans ve muhasebe ağırlıklı fonksiyonlar içeren) şirketler, gelişmelerine ve sektör gereksinimlerine paralel olarak ortaya çıkan yeni yazılım taleplerinde nasıl karar vermeli?

Sıçrama! Ama nereye ve nasıl?
Yeni çözüm yatırımı, kullanılan yazılımın ya da çözümün yenilenme ihtiyacında, işletmeler karar aşamasında, mevcut durumu ve pazardaki ürünleri ve sağlayıcıları dikkate almalıdır. Bu konuda atılacak adımda, aşağıda belirtilen, farklı segmentlerdeki ürünlere geçiş kararları önem taşıyacaktır.

Sıçrama I’den II’ye: Tek bir şirket ve lokasyonda, kendisine has özellikleri olan bir endüstride faaliyet gösteriyorsanız ve düşük bir yatırım bütçesine sahipseniz doğru bir adımdır. Artıları; kolay uygulanabilme ve değişikliklere hızlı cevap verebilme, destek, eksiler, seçilen ürünün ve üreticinin profili ve pazardaki istikrarı.

Sıçrama I’den III’e: Şirketiniz hızla büyüyor, yeni iş alanları ve lokasyonlar açılıyor, pazardaki rekabet ortamında hızlı ve doğru kararlar almak istiyor, uluslararası pazarda da faaliyetleriniz var ya da olacak ise tercih edin. Artıları; benzer sektör tecrübelerinin aktarılması ile elde edilen bilgi ve sonucunda süreçlerin genel kabullerle tanımlanması ve uygulanması, yeni teknoloji, eksileri; yüksek sayılabilecek yatırım ve uygulama maliyeti, yetkin insan kaynağı ihtiyacı.

Sıçrama I’den IV’e: Yeni bir iş alanında yatırım kararı aldınız ya da işinizi uluslararası kabul görmüş kurallar ve süreç tanımları ile yönetmeye karar verdiniz. Dikkat !!! İyi düşündünüz mü? Artıları; en yeni ve ihtiyaçlarınızın önünde giden bir teknoloji, sağlam entegre yapı, eksileri, katı kurallar, proje yönetimi ihtiyacı, yüksek yatırım ve uygulama maliyeti, donanım ve yetkin insan kaynağı ihtiyacı.
Yukarıdaki şekilde belirtilen segmentlerdeki ürünlerin ve çözümlerin kullanımı ile ilgili farklı altyapılar da dikkate alınabilir.

On-Premises (Yerinde kurulum): Şirket içinde yer alan donanım altyapısı üzerinde uygulamanın kurulumu

Hosted (Barındırma): Uygulamanın harici bir lokasyonda, size özel ayrılmış bir donanım üzerine kurulumu

Cloud-Based (Bulut): Uygulamanın harici bir lokasyonda, ortak kaynaklar ile kullanımı
Uygulama kurulumu ve barındırma ile ilgili artılar ve eksileri bir sonraki yazımızda bulabilirsiniz.
ETİKETLER : Sayı:948

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics