Yazarlar 19 OCAK 2015 / 07:25

FATİH’teki eksiklik nedir?

Türk Eğitim Derneği’nin düşünce üretim kuruluşu TEDMEM tarafından hazırlanan 2014 Eğitim Değerlendirme Raporu yayınlandı. 212 sayfalık rapordaki bir çok konu arasından FATİH Projesi’ne dair görüşler (dilini azıcık sadeleştirerek) özetle:

“Projede ilerleme kaydedilse de, bu ilerlemeler sonucunda gelinen nokta ile projenin başındaki hedeflerin hem nicel hem nitel açıdan tutarlılık gösterdiğini söylemek mümkün görünmüyor. Böylesine önemli bir projenin iş çizelgesi yayımlanmış olmakla birlikte, kamuoyu ile paylaşılmış bir uygulama modeli bulunmuyor. Projenin başlangıcında gerekli olan proje planlamasının yapılmadığı ve günlük alınan kararlar doğrultusunda şekillendirildiği bugün daha net gözleniyor.”

“Türkiye’de bilgisayar temelli eğitimin yaygınlaştırılması amacıyla yürütülen önceki projelerde olduğu gibi, FATİH Projesi’nde de yatırımın büyük bir oranı altyapı ile donanıma ayrılmıştır. Niteliği artırmada ön koşul olan öğretmen eğitimi ve e-içeriklere gereken önem atfedilmediğinden, bu ihtiyaca yeterince cevap verilememiştir. Ayrıca, halihazırda nitelik artırmaya yönelik yapılan çalışmaların da nitelikleri sorgulanmalıdır. Bilgisayar temelli projelerin temelinde, bilgisayarın öğrenme için farklı bir ortam oluşturması olsa da; bu bakışın anlamının kağıt ve kara tahta üzerinde yapılabilecek çalışmaların görsel olarak cazip hale getirilmesi ile sınırlı olmaması gerekmektedir. Ancak, mevcut çalışmaların bu bakışa sıkıştırıldığı gözleniyor.”

“Projenin en önemli ayağı olan eğitsel modelin üretilememiş olması, projenin ana çıkmazıdır... Eğitim sisteminin sorunu teknoloji eksikliği değildir.”
ETİKETLER : 1005

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics