Yazarlar 11 MART 2013 / 08:06

FATİH sorunları

FATİH Projesi konusunda MEB tarafından yaptırılan anketin sonuçları 27 Şubat’ta ulusal gazetelerde yayınlandı. Kamuoyu, FATİH’te teknik aksamalardan öte zihinsel sorunların da olduğunu bu şekilde öğrendi.
Bu haber kadar önemli bir konu da Türkiye Bilişim Derneği’nin Bilişim Dergisi’nde FATİH’le ilgili makalelerdi. Bunlardan çıkan en önemli bulgu şu oldu:
- Görüş belirten 1.500 BT öğretmeninin yüzde 61’i FATİH’in şimdiki haliyle başarılı olamayacağını düşünüyor.
- Bu öğretmenlerin yüzde 63’ü FATİH’in öğrenci başarısını artırmayacağını düşünüyor.
- FATİH kapsamında sağlanacak donanım ve materyallerin bilişim eğitimi olmadan öğrenciler tarafından “tamamen” verimli kullanılabileceğini düşünen öğretmen oranı sadece yüzde 1.
“FATİH’de BT öğretmenlerinden yeterince yararlanılıyor mu?” sorusuna verilen yanıtlarda öğretmenlerin yüzde 56’sı sahip oldukları bilgi ve beceriden hiç yararlanılmadığını, yüzde 37’si çok az yararlanıldığını söylemiş.
••
TBD Dergisinde FATİH’e paralel konuları buraya aktarmaya fırsat yok. Ulusal gazetelere yansıyan MEB anketinden de farklı bir sonuç çıkmamıştı zaten.
“Gizli tutulmuş” anketteki şu soruya bakınız: “Öğretmenler tablet üzerinden öğrencilerle iletişim kurabiliyor ve paylaşımda bulunabiliyor mu?”
Öğrencilerin yüzde 78’i bu soruya hayır demiş. Öğretmenlerin de yüzde 89,6’sı...
Bu arada tabletlere “içerik yüklemesi yapılmadığı” da anket sonucunda ortaya çıkmış!
Demek ki arabanın benzini olmadığı, ancak içine girip yürütmeye çalışınca anlaşıldı. Oysa içerik ve öğretmen eğitimin en temel unsurudur. Dolu içeriği, yetkin öğretmenle tabletsiz de verebilirsiniz.
Teknoloji fetişisti değil, bilgi fetişisti olmalıyız. Böyle davrandıkça zaman kaybediyoruz.
ETİKETLER : Sayı:912
YORUMLAR
Ali 23 MART 2013 / 13:39 0 0
Yeni lokomotif yeni Sürücü var ama Vagonlar hurda. Kusura bakmasınlarda ÖSS sınavı (Öğretmen Seçme Sınavı) sistemi geliştirilmeli. 5 yılda bir yapılmalı. Özellikle 50-60 yaşını geçmiş öğretmenlerimizi kırmadan eğitim sisteminden çıkarmalıyız. Eğitimde teknoloji kullanmak Aslaha yanlış değil. Adı Fatih olur veya başka. Yadeyse gençlik zamanının %95 ini teknoloji (pc, internet, mobil aygıtlar) içinde geçirirken siz kara tahtalar önünde yüksek bilgili öğretmenlerle alfabe bile öğretemessiniz 2020 yılların nesline.
Tahsin Yılmaz 21 MART 2013 / 20:27 0 0
Ben demedim miydim ki!? Buyrunuz.

- http://bilgitoplumu.wordpress.com/tag/fatih-projesi/
- http://bilgitoplumu.wordpress.com/2012/03/10/dijitallesme-randimani-isi-icin/
- http://bilgitoplumu.wordpress.com/category/egitim/
- http://bilgitoplumu.wordpress.com/tag/okullarda-dijitallesme/

Saygılarımla,
Ali müfit 12 MART 2013 / 08:31 0 0
Bilişim öğretmenlerini proje kışında tutulursa olağı bu tabi.
Atariden farklı olmaz

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics