Yazarlar 08 HAZİRAN 2015 / 07:00

Fransa’ya söylüyorum, Türkiye anlasın

Fransız ekonomisi, dijital ekonomiden 113 milyar Euro kazanıyor. McKinsey diyor ki, bu yetmez. Çünkü eğer Fransız şirketleri dijital ekonomi gereklerine daha iyi uyarlarsa, bu gelir 2020’de 276 milyar Euro’ya yükselebilir.

McKinsey’in “Fransız işdünyasında dijital dönüşüm: Fransa için büyüme ve rekabetçilik kaynağı” başlıklı raporu aslında sanki Fransa için değil, bizim için yazılmış.

McKinsey, Fransa’yı başkalarıyla karşılaştırmış. Dijital ekonomisi, ülke ekonomisinin % 10’unu sağlayan iki ülke var: Kore ve İngiltere. Onları sırasıyla % 9.2 Çin, % 8 ABD, % 7.6 Japonya v.b. izliyor. Fransa % 5.5.

Fransa neden böyle? Rapora göre aynen bizdeki gibi eşgüdüm eksikliği, bürokrasi, ayak sürüme (atalet), şu bu... Mazeret çok.

Biz, ülkemizde dijital ekonominin GSYH katkısını 2012’de öğrendik. McKinsey’in “İnternet’in Yükselen Ekonomilere Etkisi” raporunda Türkiye’de dijitalin GSYH payı % 0.9, GSYH büyümesindeki payı % 1.5 olarak hesaplanmıştı.

McKinsey daha sonra, Türkiye’nin de dahil olduğu 8 ülkeyi kapsayan “İnternet’in Ekonomiye Etkisi” raporunda şunu anlattı: Bütçelerinin % 30’undan fazlasını dijitale yatırım yapmak için kullanan KOBİ’ler, % 10’undan daha azını kullanan KOBİ’lere göre gelirlerini 9 kat hızlı artırıyor. Türkiye’deki KOBİ’lere baktığımızda interneti etkin şekilde kullanan KOBİ’lerin verimliliğinin % 6.9 arttığı, giderlerinin % 5.2 azaldığı görülüyor.

Kıssadan hisse: Ekonomik büyüme -adil gelir dağılımı koşuluyla- ve sosyal kalkınma, en hızla ve temiz bir şekilde dijitalleşmeyle mümkün olur.

 
ETİKETLER : 1025

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics