Yazarlar 28 MART 2011 / 23:19

Geç gelen akıl

Yatırım ortamının bu yıl ve önümüzdeki dönemde iyileştirilmesine yönelik 72 eylem planı tespit edilmiş. Hazine Müsteşarlığı Yatırım Ortamını  İyileştirme Kurulu tarafından.
Şu eylemler şu tarihlere kadar gerçekleştirilecekmiş:
•KOBİ tanımının revize edilmesi (Aralık 2011).
•KOBİ’lere yönelik danışmanlık sisteminin daha kurumsal, verimli ve etkin bir yapıya kavuşturulması (Aralık 2011).
•YÖK Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik’in üniversite –sanayi ortaklığında yapılacak projelerin sayısını artıracak şekilde gözden geçirilmesi (Haziran 2011).
•Üniversite-sanayi işbirliği kapsamında üniversite öğretim elemanlarının 7. Yıl izni çerçevesinde yurt içinde özel sektör kuruluşlarında da araştırma ve yenilik çalışmaları için görevlendirilmeleri  amacıyla düzenlemelerin yapılması (Aralık 2011).
•Teknoloji Transfer Ofislerinin açılması (Haziran 2012).
•Türkiye’nin uluslararası yenilik endekslerindeki konumunun fiili durum ile uyumlu olması için çalışmalar yapılması (Aralık 2011).
•Yurt dışında yerleşik Türk araştırmacıların faaliyet ve çalışma alanlarının belirlenmesi, çalışmalarını paylaşabilecekleri Dünya Türk İşadamları platformu ile etkileşim halinde bir platform oluşturulması (Aralık 2011).
•Özel sektör için teknoloji ve yenilik yönetim sistemi klavuzunun hazırlanması ve tanıtımının yapılması (Aralık 2011).
•Ar-Ge ve Teknoloji Yönetimi ile ilgili olarak üniversite programlarında ülkemizin stratejik hedefleri doğrultusunda düzenlemelerin yapılması (Aralık 2011).
•Teknoloji Platformları’nın etkinleştirilmesi (Aralık 2011).
ETİKETLER : Sayı:814

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics