Yazarlar 23 TEMMUZ 2016 / 15:15

HILLARY CLINTON TEKNOLOJİ VE İNOVASYON POLİTİKALARINI AÇIKLADI

ABD’de Demokrat Parti adaylığı kesinleşir kesinleşmez, Hillary Clinton beş ana maddeden oluşan teknoloji ve inovasyon politikalarını seçim vaadi olarak açıkladı (http://hrc.io/29bC889).
Birinci madde, beşeri sermayenin geliştirilmesine odaklanıyor. İyi maaşlı istihdamı artırmak için, bilişim ve STEM (Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik) eğitimini yaygınlaştırmak ve güçlendirmek için yeni kaynaklar ve projeler vaat ediyor. Örneğin, on yıl içinde 50,000 bilgisayar öğretmeni yetiştirmek, okullardaki bilgisayar uygulamaları ile ilgili projelere destek, öğretimde inovatif yöntemlerin geliştirilmesi… İlginç ve bence yerinde olan, vaat edilen projeler arasında okullara veya öğrencilere teknoloji dağıtımı yer almıyor. Bir diğer önemli proje, işsizlere iş buldurmaya yönelik eğitim için kamu ile özel kesim ortak girişimlerini desteklemek.
İkinci madde, dijital altyapının geliştirilmesini hedefliyor. Başkanlığı döneminde, her eve geniş bant internet ve her kamusal alana Wi-Fi erişimi vaat ediyor. Sürücüsüz araba gibi yeni nesil teknolojiler için gerekli olan nesnelerin interneti ve 5G altyapısı hızla gerçekleştirilecek. Her kentin, yörenin ve eyaletin “Model Dijital Topluluklar” yaratması için destekler verilecek.
Üçüncü madde, teknoloji ihracatını artırmaktan verinin özgür dolaşımını sağlamaya kadar eklektik hedefler içeriyor. Hillary Clinton, Obama’nın ilk döneminde Dışişleri Bakanı olarak dünyada internetin özgürlüğünü sağlamaya yönelik projeler geliştirmişti. Başkan olursa bir yandan bu yönde devam etmeyi bir yandan da sürücüsüz araba, makine öğrenimi ve blok zinciri (blockchain) gibi teknolojilerde dünya liderliğini korumayı hedefleyen somut ve ilginç projeler vaat ediyor. Böylece, teknolojik ve ekonomik gelişme ile demokratik değerleri güçlendirmenin beraberce yürütülmesini sağlayacağına inanıyor. Ayrıca, ulusal ve küresel siber-güvenlik, çok paydaşlı internet yönetişimi, verinin serbest dolaşımı gibi konularda somut projeler vaat ediyor.
Dördüncü madde, kişi mahremiyetini korurken, inovasyon ortamının iyileştirilmesine odaklanıyor. Ağ tarafsızlığı, rekabet ihlallerinin önlenmesi, mahremiyet gibi zaten var olan politikaları korumayı ve güçlendirmeyi vaat ediyor.
Beşinci madde de, devletin daha verimli, şeffaf ve açık olması ile ilgili. Daha çok devlet verisinin topluma açılması, siber güvenlik gibi yine zaten var olan politikaları devam ettirmeyi amaçlıyor.
Harvard Business Review’da bir değerlendirmesi yapılan (http://bit.ly/1QkKvOM), sonunda 17 kaynağı referans veren, Endüstri 4.0 gibi sloganlar içermeyen bu politika vaatlerini başta başbakan Binali Yıldırım olmak üzere, hükümetin ve ilgili sivil toplum örgütlerinin incelemesi önemli. Teknoloji nötr değildir, uygulanan politikalar tarafından şekillendirilir. Her ne kadar henüz başkan değilse de, Hillary Clinton’un teknoloji ve inovasyon politika vaatleri, geleceğin nasıl şekillenebileceği hakkında önemli ipuçları içeriyor.
ETİKETLER : 1081 Hillary Clinton

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics