Yazarlar 13 OCAK 2014 / 08:12

Hız ve rekabet kaçınılmaz!

“Müşteri talep etmeden, ne isteyeceğini bilmek önemli olan”
Son on yılda sayısal dünyaya geçiş inanılmaz bir ivme kazandı. İnternet kullanımının giderek yaygınlaşması ve verilerin neredeyse tamamının sayısallaşması, bizi “Büyük Veri” dediğimiz kavram ile karşı karşıya bıraktı. Geldiğimiz noktada, “Büyük Veri” kavramının yeni nesil verilerin temelini oluşturduğunu söyleyebiliriz.
Veri artışında yaşanan patlamadan neredeyse bütün sektörler ciddi ölçüde etkileniyor. Yaşanan bu gelişmeler şirketlerin iş sürekliliğini de ciddi ölçüde etkiliyor. Operasyonel yetkinliklerini artırmak, giderlerini azaltmak, risklerinin minimize etmek ve rekabet avantajı sağlamak, iş süreçleri ile ilgili olan her türlü verinin yaşam döngüsünü yönetilebilmesini gerektiriyor.
Her ölçekten kurumlar için büyük veri çok önemli. Ana odaklanılması gereken nokta, bu kurumların iş süreçleri içerisinde veri miktarının yoğunluğu. Verilerin analizi ve bu analiz sonucunda elde edilen değer ve bu bilgilerin etkin kullanılması kritik başarı faktörü. Verilerin analizi ile amacımız kullanıcıların davranış ve tepkileri ile ilgili bilgilere sahip olmak ve bu bilgiler ışığında da sonuca ulaşacak tepkileri hayata geçirmek aslında. Bunun yanında internet dünyası içerisinde sosyal medya analizleri de kişiler ve eğilimleri ile ilgili bize yoğun bilgiler akıtıyor. Tüm bunlar ve amacımız veri yığınının içerisinden anlamlı sonuçları çıkarmak.
Verinin hızlı ve yüklü olduğu telekom operatörleri; birçok yapılandırılmış ve yapılandırılmamış bilgiyi hazinesinde tutan bankalar, aynı şekilde sağlık kurumlarının, medyanın ve birçok sektörün ortak ihtiyacı konumunda. Bu sayede, hastanelerin hastaları; devletin yurttaşları, bankaların müşterileri ile ilgili aldığı sakladığı her bilgi büyük veri ile kişiye özel hizmetlerin sunulmasına neden oluyor ve her bireyin özelleştirildiği bir ortam oluşuyor.
Dünyadaki 2,4 milyar internet kullanıcısı, 2,2 milyar e-posta kullanıcısı, 144 milyar günlük atılan e-posta sayısı, 4,3 milyar e-posta hesabı, 650 milyon web sitesi sayısı (hem de 50 milyonu 2012’de eklenen), aylık 1 milyardan fazla aktif Facebook kullanıcı sayısı, 200 milyon günlük atılan tweet sayısı, 1,2 trilyon google yıllık arama sayısı, milyarlarca video sayısı, milyarlarca veri, bilgi akışı, izleyenler, yükleyenler, okuyanlar, saklayanlar… Bu müthiş trafik, bilgi, veri, büyük veri ve kurumsal ürünlerin önemini, geleceğini, potansiyeli ve en önemlisi de ihtiyacı fazlasıyla net bize gösteriyor.
Ancak unutulmamalıdır ki yeni dünyada, her ihtiyaç bir çözümü; her çözüm de beraberin de bir ihtiyacı getiriyor. İnternet de, sosyal medya da bir çözümdü, ancak beraberinde yeni ihtiyaçları getirdi. Büyük veri bir çözüm ve gelecek, yeni ihtiyaçlara yine sahne olacak.

Atıf Büyüksoy
Arena Bilgisayar
Baskı Çözümleri, Yazılım ve Kurumsal Ürünler
Satış ve Pazarlama Müdürü
ETİKETLER : Sayı:954

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics