Yazarlar 27 ŞUBAT 2016 / 14:56

HÜKÜMETİN KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA ACELESİ?

2015 Aralık ortasında açıklanan 64. Hükümet Eylem Planı’nında Kişisel Verilerin Korunması (KVK) yasasının ilk 3 ay içerisinde çıkarılacağı belirtiliyordu. Eylem Planı üzerine BThaber yazımda (http://bit.ly/1PtBQo9) bu hedefi inandırıcı bulmamıştım. Oysa, hükümet yeni KVK yasa tasarısını inanılmaz bir hızla TBMM’den geçirdi. Neden yanıldım? Ve neden hükümet böylesine bir acele içerisinde?
Yıllardır nedense çıkarılmayan KVK yasasına Türkiye’nin ihtiyacı var. AB de bu konuda sürekli baskı kuruyor. Ayrıca, AB ile müzakerelerde 4 fasıl, KVK yasamız olmadığı için açılamıyor. Dolayısıyla, AB’ye uyumlu bir KVK yasası gerektiğini herkes biliyordu. Nihayet, 2015 Ocak ayında, bir KVK yasa tasarısı TBMM gündemine gelmişti. Milletvekiliyken üyesi olduğum AB Uyum Komisyonu’nda geçen sene başında tasarı tartışılırken ben de Alternatif Bilişim Derneği’ni temsilen oradaydım.  “Bu tasarı 95/46/EC ile uyumlu olmaya çalışıyor ama AB çağdışı kalmış bu direktifi değiştirmek üzere” dediğim zaman komisyon başkanı “ama yeni düzenlemeyi bilmiyoruz, şimdi önümüzdeki 1995 direktifini almak zorundayız” diye konuyu kapatmıştı. Sonra, tasarı bir kenara atıldı ve seçimler gelince kadük oldu.
Şimdi, yani 2016 Şubat’ında AB’nin yeni KVK düzenlemesini biliyoruz. Bunun Mart ayında Avrupa Parlamentosu’ndan geçeceğini de biliyoruz. Böylece, 95/46/EC direktifinin çöpe atılacağını da biliyoruz. İşte bu gerçekler ışığında, hükümetin Mart ayına kadar, AB ile uyumlu bir KVK yasası çıkartmasının imkansız olduğunu yazmıştım. Fakat, hükümetimiz Mart ayında çöpe atılacağını bildiği 95/46/EC direktifine göre bir KVK yasası çıkartmak istiyormuş. İşte bunu bilemediğim için yanıldım.
Hükümetin bu kadar acele etmesinin nedeni? Eski AB direktifi Mart ayında resmen çöpe atılmadan önce, eski direktifle uyumlu olma iddiasındaki bu yasayı çıkarmak istediği anlaşılıyor. İlginç olan, AB ile uyum amacıyla da çıkartılan bu yasa, TBMM AB Uyum Komisyonu’ndan geçirilmedi bile. Brüksel’de bu durumu AB bakanı Volkan Bozkır nasıl açıklayacak acaba? “Yıllardır bekledikten sonra, birden neden böylesine acele ettiniz? Birkaç hafta daha bekleyip yeni AB düzenlemesi ile uyumlu bir yasa çıkarmak yerine neden çöpe atılmak üzere olduğunu bildiğiniz eski AB direktifine göre yasa çıkardınız aceleyle?” sorusuna nasıl cevap verecek acaba?
ETİKETLER : 1061

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics