Yazarlar 24 EKİM 2010 / 18:00

İnovasyon Birliği

AB Komisyonu’nda Araştırma-İnovasyon-Bilim Bakanı Màire Geoghegan-Quinn, “AB’nin artık bir inovasyon birliği” olması gerektiğini söyledi: “Fikirleri; istihdama, yeşil büyümeye ve sosyal ilerlemeye dönüştürmeliyiz.”
6 Ekim’deki konuşmasından bazı noktalar:
• İnovasyon Birliği kavramı, ekonomi siyasetinin bir başka çeşididir. Büyümeyi destekleyen, krizlere karşı duran bir mikro-ekonomik ortam yaratmalıyız.
• Yenileşimcinin önüne engel çıkartmak yerine,  onu desteklemeliyiz.  Sadece iş dünyasındakileri değil, kamu sektöründekileri ve sosyal yenileşimcileri de. Sosyal paydaşlarımızla, çalışanların yönlendireceği inovasyonu nasıl artırabileceğimizi konuşacağız.
• Avrupa’da iş dünyasında Ar-Ge, ulusal gelir bazında, ABD’e bakışla yüzde 66 daha az. Japonya’ya bakışla yüzde 122 daha az. Avrupa’da risk sermayesi miktarı (2008 yılında), ABD’dekinin dörtte birinden ibaret.
• Avrupa’da, ABD’deki türden bir inovasyon kültürü oluşmamıştır. Çin ve Hindistan, ABD ile arayı kapatıyor.
• İnovasyonda acil durumdayız. AB’deki 23 milyon işsizi yeniden iş sahibi yapmak için İnovasyon Birliği’ne ihtiyacımız var.
• Toplumun en büyük sorunları olan iklim değişikliği, enerji ve gıda güvenliği, sağlıklı yaşam ve yaşlanan nüfus gibi konulara çözüm bulmak için İnovasyon Birliği’ne ihtiyacımız var
•AB’nin gayrı safi yurtiçi hasılasının yüzde 3’ünü 2020’ye kadar Ar-Ge’ye ayırırsak, 3.7 milyon kişiye istihdam sağlayabiliriz. Böylece, AB’nin GSYİH’sini 2025’e kadar yıllık bazda 795 milyar avroya yükseltebiliriz.
• Hem liberal hem korumacı ekonomik modeller bitmiştir. Şimdi tek çözüm: Ortaklık. Kamunun parasını özel sektörün parasına katarak...
ETİKETLER : Sayı:793

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics