Yazarlar 15 OCAK 2012 / 14:30

İnsan hakkı değilmiş!...

İnternetin “kurucu baba”larından Vinton Cerf, 5 Ocak’ta New York Times’ta yayınladığı makalede “İnternet kullanımı bir insan hakkı değildir” dedi. Bugüne kadar Birleşmiş Milletler’den Avrupa Birliği’ne ve başka düşünürler “İnsan hakkıdır” dediği halde Vinton Cerf, “değildir” diyor. Niyeymiş?
••
“Teknoloji, haklar sağlar. Ama teknoloji bir hak değildir. Bir şeyin hak olması için, öyle bir şey olmalı ki sağlıklı ve anlamlı bir hayat yaşayabilelim- işkence korkusu olmadan özgürlük veya düşünce özgürlüğü gibi. Bir teknolojiyi, bu anlamda bir kategoriye sokmak hata olur. Yanlış şeylere değer veriyor oluruz.”
“Örneğin, bir zamanlar atınız yoksa, bir gelir sağlamanız zordu. Burada önemli olan hak, sizin, hayatınızı kazanma hakkınızdı. At sahibi olmanız bir hak değildi. Bugün benim bir atım olsa, onu ne yapacağımı bilemem.”
“İnsan hakları dediğimiz zaman düşünce ve ifade özgürlüğünü, bilgiye erişim özgürlüğünü kast ediyoruz. Bunların sağlanması için ille belli bir teknoloji gerekmiyor. İnterneti insan hakkı sayan BM Raporu bile internetin bir araç olduğunu, bir amaç olmadığını kabul ediyor.”
“İnternete erişim ancak bir medeni hak (civil right) olabilir. Medeni haklar yasa ile sağlanır ve insanlık için doğal hak değildir. Teknoloji yaratanlar insan haklarını ve medeni hakları desteklemek zorundadır. İnternet; yaratıcılık, paylaşma ve küresel boyutta bilgi edinmede çok kolay erişilen eşitlikçi bir platform sağladı. Bunun sonucunda elimizde, insan hakları ve medeni haklardan yararlanma yönünde yeni yöntemlerimiz var.”
ETİKETLER : Sayı:854

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics