Yazarlar 29 TEMMUZ 2012 / 11:56

Kaç sıfır?

Yine eğitim... LYS sınav sonuçlarımız:
Tarih’te 2011 not ortalaması 17.81.
2012 not ortalaması 13.13
Demek ki Muhteşem Yüzyıl v.b. de işe yaramamış (!).
Matematik: Katılan aday sayısı 600,822
Sıfır alanlar: 42,221
Geçen yıla göre artış: 11,170
Tam puan alanların sayısı: 419
Geometri:
Sıfır alanlar: 64,651
Geçen yıla göre artış: 26,754
••
Birleşmiş Milletler 2012 Ulusların Zenginliği Raporu’na (Inclusive Wealth Report)  göre bir ulusun zenginliği için sosyal sermaye + fiziki sermaye + doğal zenginlik esas. Gayrısafi yurtiçi hasıla (kısacası Milli Gelir) hesabının artık modası geçmiş eski bir ölçüt olduğundan hareketler, bu üç bileşenli yeni bir hesaplama öneriyor BM.
Sadece 20 ülke için bu hesabı yapan BM, listeye Türkiye’yi almamış. Bu nedenle, durumumuzu bilmiyoruz.
ABD hala dünyada -üç ölçütün toplamında- en zengin ulus: 118 trilyon dolar. Bu hesap 1990-2008 arasına ait.
368 sayfalık rapordaki vurgu: Sosyal sermaye, en büyük zenginlik kaynağı.
Eğer Türkiye de bu listede olsaydı, acaba sosyal sermaye bakımından nerede kimin yakınında olurdu? Ezeli ve ebedi kankamız Meksika’yla yine beraber mi olurduk?
Fakat, tüh! Listede Meksika da yok...
ETİKETLER : Sayı:882

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics