Yazarlar 24 ŞUBAT 2014 / 08:14

KEP hayatı kolaylaştırır!

E-posta sisteminde, gönderici ve alıcının gerçekten o kişiler olup olmadığı, gönderilerin teslim edildiği zamanın kesin olarak tespit edilemediği ve içeriklerin yoldayken değişmediği garanti edilememektedir. Bu sebeple bazı gündelik veya profesyonel işler için hazırlanan yasal geçerli belgeler, ya iadeli taahhütlü posta ile ya da kişinin kendisi tarafından iletilmektedir. Bu sorunları ortadan kaldıran KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) ile e-posta hizmeti, yasal geçerli, güvenli ve hızlı bir şekilde yapılmaya başlandı.
Bu kolaylıklardan faydalanacağımız KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) sistemi, tüm belgelerin internet ortamında, herhangi bir yazılıma ihtiyaç kalmadan yasal geçerli olarak gönderilmesini sağlayan bir sistemdir. Bu sistem, e-belgenin elektronik ortamda yasal geçerli ve güvenli şekilde oluşturulması, gönderilmesi, alınması, paylaşılması ve saklanmasına yönelik tüm hizmetlerin yetkili hizmet sağlayıcı tarafından yapılmasını kapsamaktadır. Aynı zamanda KEP, iletilen içeriğin gizliliğinin ve bütünlüğünün sağlandığı, göndericinin ve alıcının kesin olarak bilindiği, iletişim sürecinin üretilen delillerin ve sistemlerin günlük kayıtlarının senet hükmünde kesin delil sayıldığı, güvenilir ve yasal olarak geçerli bir iletişim yoludur. KEP, 19 Ocak 2011 tarihinde Tebligat Kanunu’nda ve 14 Şubat 2011 tarihinde Türk Ticaret Kanunu’nda yapılan değişikliklerle hayatımıza girmiştir. 19.01.2013 tarihli ve 28533 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Elektronik Tebligat Yönetmeliği” ne göre Anonim, Limited ve Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketlere tebligatların e-Tebligat ile yapılması zorunlu hale getirilmiştir. Tebligat gönderim yetkisi olan kurum ve kuruluşlar onlara bağlı çalışan şirketlere Elektronik Tebligat Yönetmeliği uyarınca e-Tebligat gönderebilmek için KEP adresi almaları gerektiğini bildirmiştir.
KEP hizmetlerini sağlayan, yetkili üç hizmet sağlayıcı vardır (PTT, TNB KEP, TÜRKKEP). Bu üç hizmet sağlayıcıdan biri olan TÜRKKEP, e-İmza, e-Fatura, e-Arşiv, e-Mutabakat ve e-Defter gibi KEP hizmetlerinin hepsini aynı yerden alabileceğiniz tek kuruluştur.
Bireysel kullanıcılar ve kurumlar KEP ile elektronik ortamda yazışma, kredi kartı ekstresi, hesap ekstresi, sigorta poliçesi, dekont, makbuz, talimat, ödeme emri, tebligat, bildirim, ihtar, ihbar, mutabakat, teyit, itiraz, bordro, personel izin formları, üyelik, abonelik, telif hakkı, kira kontratı gibi birçok işlem yapabilirler. KEP adres sahibi bireyler ve kurumlar, mesai saatlerine bağlı kalmaksızın ve nerede olunduğundan bağımsız olarak, yasal geçerli ve güvenli olarak bu işlemleri ve daha birçok işlemi kolaylıkla gerçekleştirebilmektedirler.
2014’ün ilk aylarından itibaren birçok kamu kurumunun, banka, finans, sigorta, enerji, dağıtım kuruluşunun da KEP ve e-Tebligat uygulamalarına başlayacağı değerlendirilmektedir.
Türkiye’de yıllık milyarlarca liralık kâğıt, posta, işlem, arşiv masrafı olduğu ve işlemlerin günler, haftalar hatta aylar sürdüğü ve postaların muhatabına ulaştırılmadığı düşünüldüğünde; KEP sahipleri, çok daha verimli, tasarruflu, ucuz, kaliteli, hızlı, güvenli ve kolay iş yapma avantajı elde ederek, ekonomik verimliliğin yanı sıra doğanın korunmasına da büyük katkı sağlamaktadır.
ETİKETLER : Sayı:960
YORUMLAR
Hülya Şahin 03 MART 2014 / 12:14 0 0
Sayın Rahmi KÖKSAL,

İlginiz ve öneriniz için teşekkür ederiz.

TÜRKKEP, 8 Temmuz 2008 tarihinden itibaren güvenli haberleşme alanında faaliyet göstermektedir. KEP hizmet sağlayıcısı yetkisini ise Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’ndan 25 Şubat 2013 tarihinde almıştır.

Saygılarımla,

TÜRKKEP Kurumsal İletişim Departmanı
Rahmi KÖKSAL 01 MART 2014 / 22:33 0 0
....KEP, 19 Ocak 2011 tarihinde Tebligat Kanunu’nda ve 14 Şubat 2011 tarihinde Türk Ticaret Kanunu’nda yapılan değişikliklerle hayatımıza girmiştir. 19.01.2013 tarihli ve 28533 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Elektronik Tebligat Yönetmeliği” ne göre Anonim, Limited ve Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketlere tebligatların e-Tebligat ile yapılması zorunlu hale getirilmiştir. ...demisiniz de TÜRKKEPİN BU İŞE BAŞLAMA TARİHİNİNE DE DEĞİNSEYDİNİZ DAHA İYİ OLMAZMIYDI?

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics
ETKİNLİKLER