Yazarlar 14 EKİM 2012 / 14:48

KOBİ’ler ve dünya bağlantısı

Yeni Türk Ticaret Kanunu’nda yapılan yeni değişiklikle, “küçük” şirketlerin web sitesi kurma “zorunluğu” kalmadı. Küçük boyutlu KOBİ’lerimiz, hayata web sitesiz devam edebilecek.
200 milyon TL satış hasılatı, 150 milyon TL aktif büyüklüğü, 500 ve üzeri çalışan sayısı olmak üzere üç ölçüt var yeni düzenlemede. Bunlardan ikisine uyan şirketler web sitesi kurmak zorunda olacak.

Sorular:
•  Acaba küçük ve orta boy işletmelerin yüzde kaçı halen e-posta kullanmıyor? Bu oran hala yüzde 59 mu?
•  Türkiye’de sanal ortamda yapılan yatırımın GSMH’e katkısı hala yüzde 1,3 mü?
•  Türkiye’de KOBİ’lerin hala yüzde 75’inin web sitesi yok mu?
•  KOBİ yöneticileri, web sitesini hala -ağırlıklı olarak- tanıtım amaçlı içerik olarak mı görüyor?
• KOBİ’lerin yüzde 26’sı web sitesini hala satış amaçlı mı görüyor?
•  KOBİ’lerin hala sadece yüzde 6’sı mı e-ticaret yapıyor?
•  KOBİ’lerin yüzde kaçı, e-ticaret konusunda girişimde bulunmayı düşünmüyor? Hala yüzde 68’i mi?
Bu soruları TÜBİSAD, 2010’da 1,645 KOBİ yöneticisiyle yaptığı görüşmelerden sonra yanıtlamıştı. Aradan geçen iki yılda acaba ne değişti? Yeni TTK, KOBİ’leri internete ve “nimetlerine” tanıştırmak için bir vesile olacakken, olamayacak mı? Ve son soru: Türkiye’de KOBİ web sitelerinin yüzde kaçı mobil cihazlarla uyumsuz? Hala yüzde 99’u mu? (vSplash/SMB DigitalScape 2012)
ETİKETLER : Sayı:892

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics