Yazarlar 04 EKİM 2015 / 22:32

Küresel İnovasyon İndeksi 2015

Uluslararası patent ve fikri hakları koruma kurumu WIPO, Cornell Üniversitesi ve Fransa iş yönetimi okulu INSEAD tarafından hazırlanan Küresel İnovasyon İndeksi 2015’te Türkiye 58’inci sırada yer aldı. Bir önceki indeskte yerimiz 54’üncülüktü. Buraya, 2012’de 74’üncü sıradan, 2013’te 68’inci sıraya çıkarak yükselmiştik. Oradan, 2014’te 54 olduk. Ne güzel yükseliyoruz derken, geriye kaydık. (Global Innovation Index)

İnovasyon İndeksi’ni oluşturan üç alt-indekste durum şöyle:

İnovasyon Girdisi’nde 71’inci sıradayız. (Geçen yıl: 78)

İnovasyon Çıktısı’nda 46’ıncıyız. (Geçen yıl: 39)

İnovasyon Etkinliği oranında 23’üncüyüz. (Geçen yıl: 11)

İndeskte iyi olmadığımız bazı konular:

Siyasi ortam açısından 88’inciyiz.

Siyasi istikrar açısından 125’inciyiz.

İş dünyasının kapsamlılığı 117’nci sıraya oturtuyor.

Veri/bilginin özümlenmesinde (absorption) 127’inci sıradayız.

Veri/bilginin dağıtımında (diffusion) 108’inciyiz.

İndeskte iyi olduğumuz bazı konular:

Lojistik altyapısında 29’uncuyuz.

Yatırımcının korunmasında 13’üncüyüz.

İş dünyasının Ar-Ge finansmanında (GERD) 21’inciyiz.

Patent başvurularının GSYH oranına baktığımızda 31’inciyiz.

(İndeks, yılda kaç patent tesçili yapıldığı ile ilgilenmiyor nedense?)

Faydalı model başvuruları/GSYH oranında 13’üncüyüz.

Marka başvurularında 5’inciyiz.

Yaratıcı ürünlerin toplam ticarete oranında 17’inciyiz. (Üst madde ile bu, inovasyon çıktısını yükseltenler)

Bu arada, Wikipedia’ya yaptığımız düzeltme ve eklerde 84, YouTube’a video yüklemede 58’inciyiz... Bunlar da yaratıcı çıktı sayılıyor ama sadece rakamsal olarak: Ne kadarı uyduruk edit, ne kadarı uyduruk video diye bir nitelik ayırımı yok.
ETİKETLER : 1040

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics